Staat uw personeel aan de schoolpoort?

25 augustus 2016

Glijdende werktijden als piste voor de werk-privé-balans in uw onderneming

Met mondjesmaat stromen de aanvragen binnen voor verlof op 1 september. Het ene personeelslid wil de kinderen graag ’s morgens uitzwaaien, een ander heeft nood aan opvang na de schooluren. U als werkgever wilt graag uw steentje bijdragen aan een goede privé-werk balans van uw medewerkers … Al eens gedacht aan glijdende werktijden?
In 'vraag en antwoord' maken we u er in snel tempo wegwijs in. 

Glijdende werktijden?

In dit systeem kiest uw werknemer het begin- en eind uur van zijn dagtaak binnen de krijtlijnen die u uittekent.
Zo kan u bijvoorbeeld vastleggen dat uw medewerkers het werk aanvatten tussen 8u en 9u en dat ze alleszins aanwezig en beschikbaar zijn tussen 9u en 12u, en 14u en 16u de zogenaamde stamtijden. Afhankelijk van de start ’s morgens eindigt de werkdag in dit voorbeeld dan ten vroegste om 16u. 

Moeten uw medewerkers in het systeem van glijdende werktijden elke dag hun uren presteren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst?

Aan u de keuze. Een regeling waarbij uw medewerkers hun gemiddelde arbeidsduur op weekbasis bereiken is ook mogelijk en evenzo op maandbasis, trimestrieel of zelfs jaarbasis.
Welke keuze u ook maakt, uw werknemer behoudt steeds zijn gemiddeld (maand-)loon. 

Kunnen uw medewerkers glijdende werktijden afdwingen?

Op dit ogenblik zeker niet. Er is wel een wettelijk kader in de maak, maar zelfs dan zullen glijdende werktijden steeds in samenspraak met u als werkgever moeten toegepast worden.
Glijdende werktijden is steeds een kwestie van geven en nemen: uw medewerkers kunnen hun privéleven soepeler afstemmen op het werk, maar u kan binnen dezelfde grenzen ook beroep doen op uw personeel in drukke en kalmere periodes.

Komt er administratie bij kijken?

Een papieren of elektronische tijdsregistratie is nodig (en wordt ook verplicht) opdat uw medewerker zicht heeft op zijn gepresteerde uren en biedt u de mogelijkheid tot controle van de correcte naleving van het systeem.
Vermeldt uw arbeidsreglement alleen vaste uurroosters, dan zal het bij de invoering van glijdende werktijden zowel de stamtijden als de variabele periodes moeten bevatten.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates