Stad Genk erkend toeristisch centrum, wat betekent dat voor u?

02 april 2019

In de stad Genk kunnen werknemers tewerkgesteld in kleinhandelszaken en kapsalons voortaan gedurende 39 zondagen per jaar tewerkgesteld worden

Werknemers doen werken op zondag is in principe verboden. Op dat verbod bestaan tal van uitzonderingen.

39 zondagen werken

Zo kunnen kleinhandelszaken en kapsalons werknemers toch op zondag laten werken in een erkend toeristisch centrum. Ook het volledig grondgebied van de stad Genk is nu erkend als toeristisch centrum.

Dit betekent dat werknemers gedurende het hele jaar op zondag mogen werken, maar wel beperkt tot maximum 39 zondagen per kalenderjaar.

Loon en inhaalrust

Verlies echter niet uit het oog dat de algemene regels omtrent overloon en inhaalrust van toepassing blijven. U betaalt uw werknemer voor prestaties geleverd op zondag in principe zijn gewone loon. Bepaalde sectoren wijken hiervan echter af en leggen vast dat er toch een toeslag verschuldigd is. De sector van de kapperssalons legt bijvoorbeeld vast dat er voor de uren gewerkt op zondag een toeslag verschuldigd is van 50%. Voor overwerk op zondag is de algemene regel dat er een toeslag verschuldigd is van 100%.

Werkt uw werknemer op zondag, dan moet hij hiervoor ook inhaalrust krijgen. Deze moet hij nemen in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen. Het gaat hier wel om onbetaalde inhaalrust. Heeft uw werknemer meer dan 4 uur gewerkt, dan heeft hij recht op een volledige rustdag. Werkt hij niet meer dan 4 uur, dan moet hij ten minste een halve rustdag krijgen.

In uw sectorale gids in hoofdstuk 30.3 kan u lezen welke specifieke sectorale regels er zijn omtrent het betalen van een toeslag en het toekennen van inhaalrust wanneer u uw werknemer op zondag tewerkstelt.  

Pas uw arbeidsreglement aan

Is uw kleinhandelszaak of kapperssalon gelegen in de stad Genk of een ander toeristisch centrum, dan kan u gebruik maken van deze mogelijkheid om uw werknemers te laten werken op zondag.

De tewerkstelling op zondag moet wel voorzien zijn in de uurroosters die in uw arbeidsreglement opgenomen zijn. Een wijziging van uw arbeidsreglement dringt zich mogelijks op. Voor bijstand bij het wijzigingen van uw arbeidsreglement kan u terecht bij Acerta Consult (Tel. 016/24 53 24 of info.consult@acerta.be). 

Bron :
Ministerieel besluit van 15 maart 2019 tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS 27 maart 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates