Starterjobs: wat te doen na 1 juli?

22 juni 2018

Nu vast staat dat de starterjobs niet van start zullen kunnen gaan op 1 juli, laten we u weten wat u best al kan doen ter voorbereiding op de effectieve start.

Vorige week raakte bekend dat de maatregel van de starterjobs, die officieel in werking treedt op 1 juli, in de praktijk dode letter zal blijven. Er ontbreekt immers nog cruciale informatie over de maandelijks te betalen forfaitaire toeslag.

Toch kan het zijn dat u, wanneer u een arbeidsovereenkomst afsluit met een jongere zonder werkervaring na 1 juli en deze aanmeldt in Dimona een melding krijgt dat u de starterjob mag toepassen. Afhankelijk van de leeftijd van de jongere zou u het maandelijks brutoloon dan mogen verlagen met 18, 12 of 6 percent.

Tot het koninklijk besluit met de bedragen van de forfaitaire toeslagen is gepubliceerd, mag u dit maandelijks brutoloon niet verlagen. De verlaging is immers pas mogelijk indien u het gederfde loon maandelijks compenseert met een netto toeslag. We verwachten dat het pas mogelijk zal zijn om de maatregel in de praktijk toe te passen na 1 oktober 2018.

Wat moet u ondertussen doen om vanaf dan van start te kunnen gaan met het verlagen van het brutoloon en dus uw loonkost?

  1. Hou goed in de gaten of u bij de Dimona-aangifte een melding krijgt. U mag de verlaging maar toepassen als u van de RSZ de boodschap hebt gekregen dat het gaat om een jongere zonder werkervaring. Indien u de Dimona-aangifte door ons laat doen, contacteren wij u met de vraag of we de maatregel mogen toepassen of niet. Het gaat namelijk om een gunstmaatregel en geen verplichting.
  2. Zorg dat in de arbeidsovereenkomst die u sluit met de jongere een clausule is opgenomen waarin staat dat u maandelijks het brutoloon zal verlagen, maar ook de forfaitaire toeslag zal betalen. In onze modelovereenkomsten staat deze clausule opgenomen. Neem hiervoor contact op met uw dossierbeheerder.
  3. Vraag aan de jonge werknemer een print van het inschrijvingsbewijs als werkzoekende en hou dit goed bij. De jongere moet voorafgaand aan zijn tewerkstelling bij u in het kader van de starterjob ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB, Forem, Actiris of ADG. De RSZ zal deze voorwaarde niet controleren bij het doen van de Dimona-aangifte, dus u moet dit zelf nagaan en het bewijs ervan bijhouden voor eventuele controlediensten.

Een voorbeeld zal duidelijk maken wat de financiële impact van deze maatregel is voor u en uw werknemer. Het gaat om een jongere die 18 jaar oud is en start als bediende in een onderneming actief in de voedingsnijverheid. Hij ontvangt dubbel vakantiegeld en een eindejaarspremie van zijn werkgever.

  Sectoraal minimumloon Verlaagd brutoloon
(- 18 percent)
Maandelijks brutoloon 1789,77 EUR 1467,61 EUR
Maandelijks nettoloon 1365,93 EUR 1260,80 EUR
Eindejaarspremie 927,60 EUR 825,06 EUR
Dubbel vakantiegeld 921,64 EUR 815,58 EUR
Gemiddeld loon op maandbasis 1520,03 EUR 1397,52 EUR
Verschil 122,51 EUR

Het blijft wachten op de bedragen van de forfaitaire toeslagen om na te gaan hoeveel u elke maand zal moeten betalen om dit verschil te compenseren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates