Stopt de jobbus voor je deur? Werf een Brusselaar aan!

27 maart 2019

VDAB en Actiris werken samen om Franstalige Brusselaars aan een job te helpen in de Vlaamse rand. Wat zijn de voordelen waar een Vlaamse werkgever beroep op kan doen? 

De gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB en Actiris slaan de handen in mekaar om Brusselse werkzoekenden kennis te laten maken met Vlaamse werkgevers. Ze nodigden de werkzoekenden uit op een busrit langs enkele werkgevers gevestigd in de Vlaamse rand rond Brussel. Deze werkgevers, zoals de luchthaven en bpost, hebben een groot aantal openstaande vacatures.

Ben jij ook op zoek naar nieuwe mensen om de rangen te komen versterken, weet dan dat het loont om een Brusselse werkzoekende aan te werven. Er zijn namelijk een aantal tewerkstellingsmaatregelen waarvan je kan profiteren.

Vlaamse werkgever

Langdurig werkzoekend

Ben je als werkgever gevestigd in het Vlaams gewest, dan heb je recht op een premie als je een langdurig werkzoekende aanwerft. Alle langdurig werkzoekenden ouder dan 25 jaar en jonger dan 55 jaar komen in aanmerking voor de premie.

Deze premie heet de aanwervingsincentive. Blijft de nieuwe werknemer minstens drie maanden in dienst, dan heb je recht op 1250 euro. Is hij na een jaar nog steeds in dienst, dan krijg je een tweede premie van 3000 euro. Werkt de nieuwe werknemer minder dan 80 procent, dan wordt de premie verminderd. Bij een tewerkstelling van minder dan 30 procent is er echter geen recht op een premie.

De werkzoekende moet ingeschreven zijn als niet werkende werkzoekende bij de VDAB, ook als hij niet gedomicilieerd is in Vlaanderen en dit minstens de twee voorgaande jaren. Vraag bij zijn sollicitatie dus zeker naar zijn inschrijvingsbewijs.

Voldoet de werknemer aan deze voorwaarden, neem dan contact op met je payrollbeheerder bij Acerta. Wij kunnen de premie namelijk voor jou aanvragen!

Jongeren

Is de werkzoekende jonger dan 25 en laaggeschoold of middengeschoold, dan kan je recht hebben op een doelgroepvermindering. Je betaalt dan gedurende twee jaar minder sociale zekerheidsbijdragen. Voor laaggeschoolde jongeren betaal je de eerste twee jaar zelfs helemaal geen sociale zekerheidsbijdragen, waardoor je 25 procent loonkosten bespaart.

Oudere werkzoekenden

Gaat het daarentegen om een oudere werkzoekende van minstens 55 jaar oud, dan zijn er ook doelgroepverminderingen mogelijk. Ook voor deze nieuwe werknemers betaal je twee jaar lang geen sociale zekerheidsbijdragen. Blijven ze langer dan twee jaar in dienst, dan heb je daarna nog recht op een korting op de bijdragen.

Brusselse werkzoekende

Als werkgever kan je soms meerdere voordelen combineren. Zo is het mogelijk om voor één werknemer zowel een doelgroepvermindering te genieten als een werkuitkering, zolang maar aan de voorwaarden van beide voordelen is voldaan.

Langdurig werkzoekend

Bovenop de Vlaamse premie kan je bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende die in Brussel gedomicilieerd is, nog aanspraak maken op een werkuitkering. Werkzoekende Brusselaars die minstens een jaar ingeschreven waren als niet werkende werkzoekende bij Actiris komen namelijk in aanmerking voor een activa.brussels werkuitkering. Hierdoor moet je als nieuwe werkgever gedurende 30 maanden minder nettoloon betalen. Wat jij minder betaalt, kan de werknemer recupereren bij zijn vakbond. Hierdoor lijdt hij geen loonverlies. Je moet de werknemer wel minstens halftijds in dienst nemen en voor minstens zes maanden.  Vraag bij de sollicitatie of de werkzoekende beschikt over een attest activa.brussels. Dat heb je nodig om van de premie te kunnen genieten. Is er zo’n attest, bezorg dit dan aan je payrollbeheerder bij Acerta en dan doen wij het nodige om het nettoloon te verlagen en de formulieren af te leveren waarmee de werknemer zijn uitkering kan aanvragen.

Laaggeschoolde jongere opleiden

Is de werkzoekende die je wil aanwerven jonger dan 30 en heeft hij geen diploma van het secundair onderwijs, dan krijg je bovendien een premie als je hem opleidt. Je moet de werknemer dan wel voltijds aanwerven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De tussenkomst in de opleidingskosten bedraagt maximaal 5000 euro.

Kom te weten waar je recht op hebt!

Zoals je hierboven kan lezen, zijn er heel wat premies en kortingen mogelijk. Om te weten te komen op welke je allemaal recht hebt, neem je best contact op met je payrollbeheerder bij Acerta. Wij helpen je graag verder.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates