Terugbetaling outplacement in kader van activerend beleid : Vlaanderen voert knip door

27 september 2019

Vanaf 18 september daalt de terugbetaling van outplacementkosten in Vlaanderen voor ondernemingen in herstructurering.

Hoe zit dat weer met de terugbetaling inzake outplacementkosten ?

In het kader van het activerend beleid bij herstructurering kan je een terugbetaling krijgen van outplacementkosten indien volgende voorwaarden worden vervuld :

  • Het gaat om een collectief ontslag in een technische bedrijfseenheid (TBE);
  • De betrokken onderneming blijft de werknemers tewerkstellen in het Vlaamse gewest.

Welk bedrag wordt er terugbetaald ?

De hoogte van de terugbetaling is afhankelijk van de leeftijd van betrokken werknemer en de fase waarin de werknemer zich bevindt.

Voor aanvragen vanaf 18 september daalt de terugbetaling.

Leeftijd t.e.m. 17 september 2019 vanaf 18 september 2019
< 45 jaar

1e schijf : 500 euro
2e schijf : 500 euro

1e fase : 360 euro
2e fase : 90 euro

≥ 45 jaar

1e schijf : 1000 euro
2e schijf : 1000 euro

1e fase : 720 euro
2e fase : 180 euro

 

Welke procedure moet er worden gerespecteerd ?

Je moet je aanvraag inzake terugbetaling indienen bij de VDAB.

Hou er ook rekening mee dat je de termijn respecteert waarbinnen de aanvraag moet gebeuren. Dit kan ten vroegste zes maanden (en uiterlijk 12 maanden) na afloop van de outplacementbegeleiding.

De betrokken werknemers moeten zijn ingeschreven bij de VDAB. In tegenstelling tot de vorige regeling moet de werknemer niet meer outplacementbegeleiding hebben gevolgd. Het is voldoende dat er een aanbod inzake outplacement is geformuleerd.

De VDAB behandelt het betrokken dossier en zal binnen 12 maanden een terugbetaling doen.

Meer informatie over activerend beleid bij herstructurering vind je in afdeling 43 van de Sociale Gids van Trefzeker.

Bron:
Besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructurering, BS 18 september 2019

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates