Thuiswerkalarm bij sneeuwval: wat houdt dat in?

20 december 2018

Wanneer het KMI minstens een code oranje voor winters weer afkondigt, dan treedt een zogenaamd thuiswerkalarm in werking. Werknemers en werkgevers worden dan verzocht maximaal gebruik te maken van (occasioneel) telewerk. 

Occasioneel telewerk bij sneeuwval

Eens de winter in het land, zijn sneeuw en ijzel op de weg niet uit te sluiten. Als de toestand ernstig wordt (code oranje of meer vanwege het KMI) dan treedt een thuiswerkalarm in werking. Dat alarm houdt in dat werkgevers en werknemers maximaal gebruik proberen te maken van telewerk om zo verkeersellende op gladde wegen te verminderen. Dat thuiswerk kadert dan binnen de wetgeving op het occasioneel telewerk, dat werd ingevoerd door de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk uit 2017. 

Waarop letten?

De ernstige verkeershinder die door de weersomstandigheden wordt verwacht, vormt dan een overmachtssituatie die het occasioneel telewerk kan rechtvaardigen.

Occasioneel telewerk is geen recht zonder meer, maar een mogelijkheid die moet aangevraagd worden bij de werkgever, ook bij een thuiswerkalarm. Het thuiswerken moet ook verzoenbaar zijn met de aard van de functie of de activiteiten die de werknemer uitoefent. Binnen de geldende arbeidsduur in de onderneming, organiseert de telewerker zelf zijn werk. 

Ondernemingsvlak

Mogelijks heb je op ondernemingsvlak een eigen regeling hiervoor uitgewerkt of overweeg je dat te doen. Dat kan door een collectieve arbeidsovereenkomst hierover te sluiten of door een aanpassing van het arbeidsreglement.

Een regeling op ondernemingsvlak bevat minimaal volgende elementen:

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan (in het bijzonder bij toepassing van het thuiswerkalarm);
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Op die manier kan je ook een recht op occasioneel telewerk vorm geven en er de modaliteiten (bv. de vorm en termijn van de aanvraag) en voorwaarden (bv. vergoeding of niet) van bepalen.  

Telewerk & arbeidsongeval

Goed om weten, tot slot, is dat er een wetswijziging op komst is (onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad), die lacunes in de Arbeidsongevallenwetgeving wil wegwerken bij telewerk. Het vermoeden dat een ongeval thuis zich voordoet bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zou dan worden uitgebreid naar occasioneel telewerk. Om zich op het vermoeden te kunnen beroepen, moet het ongeval zich hebben voorgedaan op de plaats en binnen de uren die schriftelijk werden vastgelegd in de telewerkovereenkomst. Ook voor occasioneel telewerk zou bijgevolg één en ander schriftelijk moeten worden vastgelegd. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Acerta Consult kan je onderneming verder helpen met het uitwerken van een regeling hierrond. Neem hiervoor contact op met je vertrouwde aanspreekpunt bij Acerta. Meer informatie over telewerk vind je terug in afdeling 2 van de Sociale Gids op Trefzeker.   

Bron:
Artikelen 22 tot 28 Wet 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates