Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Tijdelijke werkloosheid en vakantie

03 juni 2020

Corona heeft er voor gezorgd dat veel werknemers tijdelijk minder of zelfs helemaal niet meer konden werken. Al bij het begin van de crisis heeft de overheid ervoor gezorgd dat deze werknemers uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid konden ontvangen.

Toen beloofde de Minister dat deze periode van afwezigheid zou meetellen voor jaarlijkse vakantie. Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld werden, zouden geen vakantiedagen verliezen.

Om dit te bewerkstelligen, moet er een Koninklijk Besluit komen. Dit is er (nog) niet. Intussen heeft het Parlement een wetsvoorstel in behandeling genomen, dat ervoor zorgt dat deze werknemers geen betaalde vakantie verliezen. Op dit moment is het nog niet zo ver, maar wij mogen verwachten dat de tijdelijke werkloosheid omwille van de Coronacrisis werknemers geen vakantiedagen of vakantiegeld zal kosten.

Vakantiedagen overdragen?

Hier telt een belangrijk onderscheid tussen wettelijke en extra-legale vakantiedagen. Elke werknemer heeft recht op 4 weken vakantie. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Deze dagen moeten op 31 december van het jaar waarin de werknemer ze op kan nemen, opgenomen zijn! Werkgever noch werknemer kunnen deze overdragen naar het volgende jaar. Toegegeven, in de praktijk wordt hier al eens tegen gezondigd, maar het principe blijft dat op 31 december al deze dagen opgebruikt moeten zijn.

Extra-legale vakantiedagen zijn bijkomende vakantiedagen, naast de 4 weken wettelijke vakantie. Die dagen kunnen tot stand gekomen zijn in een sector of in een onderneming of zelfs individueel tussen een werkgever en een werknemer. Feit blijft dat deze dagen bovenop de wettelijke vakantie toegekend worden. Deze dagen zijn voortgekomen uit een, al dan niet collectieve, overeenkomst. Dezelfde partijen die deze dagen hebben vastgelegd, kunnen toelaten dat deze dagen overgaan naar het volgende jaar.

Doen zij dat niet, dan is er een wet in de maak het mogelijk maakt dat ondernemingen zelf beslissen de extralegale vakantiedagen naar het volgend jaar over te brengen. Dit mogen ondernemingen beslissen, zij moeten dat niet. Wensen zij dit te doen, dan moeten zij een procedure volgen. Op dit moment is het slechts een wetsvoorstel maar nog geen wet, dus kunnen de ondernemingen hier nog geen beroep op doen.

Hoe vaststellen wanneer een werknemer vakantie kan nemen?

In de eerste plaats is het de sector zelf die vaststelt wanneer de ondernemingen sluiten. De meest bekende is de bouwsector. De data waarop de bouwondernemingen collectieve vakantie nemen, zijn al enige tijd gekend. Een wetsvoorstel wil hier verandering in brengen. Dan zouden de (bouw)ondernemingen ervoor kunnen kiezen, geen collectieve vakantie te nemen. Dit is nog geen wet! Op dit moment moeten de data en de modaliteiten van de collectieve vakantie zoals die in de sector werden vastgesteld, gerespecteerd blijven. Pas als die wet door het Parlement geraakt, is die verandering mogelijk maar dat is nu nog niet het geval.

Voor ondernemingen blijft gelden dat het orgaan dat de collectieve vakantie heeft vastgesteld, dit akkoord kan wijzigen. Als bijvoorbeeld de ondernemingsraad collectieve vakantie heeft vastgelegd, dan kan diezelfde ondernemingsraad andere data vaststellen of zelfs vaststellen dat de vakantie individueel genomen kan worden.

Vakantie nemen in losse dagen of niet?

De normale regel is dat elke werknemer recht heeft op 2 weken aaneengesloten vakantie tussen 1 mei en 31 oktober, als die werknemer dat vraagt. Is de werknemer jonger dan 18 jaar, dan is dat zelfs 3 weken. De werknemer die een dergelijke aaneengesloten periode vraagt, moet dat krijgen van zijn werkgever. M.a.w. het is niet de bedoeling dat de werknemer al zijn vakantiedagen in stukjes opneemt. De wet laat toe dat hij toch minstens 2, of bij -18-jarigen minstens 3, weken aaneensluitend krijgt. Een ononderbroken periode van 1 week moet in elk geval gegarandeerd worden.

Een wetsvoorstel wil het recht op 2 aaneengesloten weken (of 3 voor -18 jarigen) laten wegvallen in het jaar 2020.

De wijzigingen die hier aangekondigd werden, zijn nog geen wet. Het is mogelijk dat deze wijzigingen veranderingen ondergaan. Hoe dan ook, eens dit definitieve wetgeving wordt, laten wij jou dat weten!

Bron: De Kamer, doc 55 1288/001

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates