Vakantiedagen op, wat nu?

24 augustus 2017

Uw werknemer wilt in het najaar nog op vakantie naar Thailand, maar hij heeft al zijn verlofdagen al opgebruikt. Hij vraagt aan u of hij een aantal onbetaalde verlofdagen kan opnemen. Moet u dit toestaan?

Neen, u bent niet verplicht om deze toe te staan.

Uw werknemer is gebonden door een arbeidsovereenkomst die hem contractueel verplicht het overeengekomen werk uit te voeren tegen betaling van een loon. Uw werknemer kan u niet dwingen om hem niet te laten werken, zelfs als u dan ook geen loon moet betalen. Anderzijds is uw werknemer ook niet verplicht om in te gaan op uw verzoek om onbetaald verlof te nemen omwille van bv. een tekort aan werk.

U moet deze onbetaalde verlofdagen niet toestaan, maar u mág dit uiteraard wel. Onbetaald verlof wordt heel vaak toegestaan aan werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben, maar er hoeven geen bijzondere redenen te zijn om akkoord te gaan met het verzoek van de werknemer. Het volstaat dat u het met uw werknemer eens bent over de opname van het onbetaald verlof.

Wettelijk gezien zijn er geen bijzondere formaliteiten te respecteren maar het is aan te raden om deze afspraak op papier te zetten. Op die manier ligt het vast dat de afwezigheid van uw werknemer onbetaald verlof is en tegelijk kan de periode van het onbetaald verlof bepaald worden. Het is ook aangeraden om in dat document af te spreken of uw werknemer gedurende die periode zijn bedrijfswagen, laptop en/of GSM mag gebruiken.

Tijdens het onbetaald verlof hoeft uw werknemer niet te werken. Daar staat tegenover dat u voor die dagen ook geen loon moet betalen.

Let op, onbetaald verlof telt niet mee voor het vaststellen van de vakantierechten voor het volgende jaar en het onbetaald verlof heeft invloed op andere sociale rechten zoals bijvoorbeeld ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Indien uw werknemer ziek wordt tijdens het onbetaald verlof, kan hij ook geen aanspraak maken op gewaarborgd loon.

Besluit: Uw werknemer heeft niet automatisch recht op onbetaald verlof. U kan dit, maar moet dit niet, toestaan. Als u dit toestaat, maakt u best schriftelijke afspraken. Let wel op, het opnemen van onbetaald verlof heeft gevolgen op vlak van de sociale zekerheid. 

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates