Vanaf 1 januari 2018 stijgen de lonen voor de werknemers van het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC200)

22 december 2017

Het loon van de werknemers van het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), stijgt in januari 2018 met 1,83%. Dit geldt zowel voor de minimumlonen als de werkelijk uitbetaalde lonen en het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

De lonen van de werknemers worden aangepast in functie van de reële evolutie van het afgevlakte indexcijfer en dit wordt berekend als volgt: het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar voordien gedeeld door het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van twee jaar tevoren.

Om het in cijfers uit te drukken: ((103,61 (november 2017) + 103,72 (december 2017))/2 ) / ((101,79 (november 2016) + 101,81 (december 2016))/2) = 1,83 %.

U kunt de lonen binnenkort terugvinden in Trefzeker. 

Bron:
persbericht 22 december 2017 van FOD Economie

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates