Horecasector : vergeet vanaf 1 januari 2018 niet om werkprestaties van minder dan 3 uur en / of minder dan 12 uur 40 minuten per week aan de Voorzitter van het Paritair Comité te melden

28 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 moeten werkprestaties van minder dan 3 uur en / of minder dan 12 uur 40 minuten per week op gemotiveerde wijze gemeld worden aan de Voorzitter van uw Paritair Comité via het bijgevoegde modeldocument. Deze afwijkingen blijven in principe wel toegelaten. Maar wanneer er misbruiken worden vastgesteld, kunt u als werkgever het verbod opgelegd krijgen om hiervan nog gebruik te maken.

Wie werknemers in dienst heeft, moet hen normaalgezien minstens 3 uur per werkperiode laten presteren en 12 uur 40 minuten per week (of minstens 1/3 van een voltijdse werknemer).

Hiervan kan echter worden afgeweken.

De horecasector heeft dit gedaan. In uw sector gelden dan ook lagere minima van minstens 2 uur per werkperiode en 10 uur per week voor deeltijdse werknemers.

Deze lagere minima blijven bestaan.

Maar, omdat dit een afwijking op de algemene regeling betreft, heeft de sector hier nu bijkomende formaliteiten aan toegevoegd.

Wil u van deze lagere grenzen gebruik maken, dan moet u dit vanaf 1 januari 2018 gemotiveerd melden aan de Voorzitter van uw Paritair Comité.

De voorzitter zal deze melding doorgeven aan de Adviesgroep Afwijkingen welke een lijst zal bijhouden van alle bedrijven die gebruik maken van deze afwijkingen. Opgelet : gezien het louter een meldingsplicht is, zal u in principe geen goed – of afkeuring ontvangen. Nochtans heeft deze adviesgroep wel de mogelijkheid om in geval van misbruik het gebruik van de afwijkingen in te trekken.

In geval u hierover nog vragen heeft, kunt u steeds terecht bij uw Acerta contactpersoon. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates