Verhoging gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vanaf 1 juli 2019

19 juni 2019

In uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord werd een bijzondere CAO voorzien die de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) regelt. De verhoging met 1,1 % gaat in vanaf 1 juli 2019.

Verhoging GGMMI vanaf 1 juli 2019

De sociale partners zijn overeengekomen om de bedragen van het GGMMI te verhogen met 1,1 %. Het gaat om de eerste conventionele verhoging van het GGMMI sinds de periode 2007-2008.

Leeftijdscategorie  Bedragen GGMMI 
tot 30/06/2019 vanaf 01/07/2019 (*) 
18 jaar 1593,81 1611,43
18,5 jaar en 6 maanden anciënniteit 1636,10  1654,10
19 jaar en 12 maanden anciënniteit 1654,90 1673,10
bedragen in euro

 

Bijkomende wijzigingen – besprekingen sociale partners

De sociale partners maakten in de uitwerking van het ontwerp van interprofessioneel akkoord niet alleen afspraken over de conventionele verhoging van het GGMMI vanaf 1 juli 2019. 

Bijkomend gingen zij akkoord om in een werkgroep tegen 30 september 2019 verder onderzoek te doen naar een verdere optrekking van het GGMMI. Concrete stappen komen er pas wanneer  de mogelijke impact zowel op niveau van werkgever als werknemer in kaart is gebracht.

Bron:
Ontwerp van interprofessioneel akkoord

(*) De meest gerede partij kan de gewijzigde CAO 43 tekenen vanaf 15 juni.

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates