Verhoging GGMMI vanaf 1 juli 2019 : geen witte rook aan de onderhandelingstafel

27 juni 2019

Het overleg in de Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op dinsdag niet geleid tot de ondertekening van de CAO inzake de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).  Dit betekent dat de verhoging vanaf 1 juli 2019 niet zal plaatsvinden.

Ons artikel van vorige week belichtte de geplande verhoging met 1,1 % van het GGMMI vanaf 1 juli 2019. Deze conventionele verhoging was voorzien in uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord van 2019-2020.

De voorziene conventionele aanpassing maakte deel uit van een breder akkoord waarin de sociale partners tegen 30 september zouden onderzoeken of er nog bijkomende aanpassingen aan het GGMMI mogelijk zouden zijn.

De sociale partners hebben op dinsdag 25 juni 2019 echter geen definitief akkoord hierover bereikt in de NAR.

Dit betekent dat de voorziene verhoging vanaf 1 juli 2019 niet zal plaatsvinden.

Acerta volgt het onderwerp op de voet voor je op en bezorgt je de nodige informatie bij verdere ontwikkelingen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates