Verrast door de flitsmarathon! Wat met de boete in de bus?

12 oktober 2020

Een werknemer heeft een verkeersboete opgelopen tijdens het werk of met zijn bedrijfswagen. Mag je aan zijn loon zitten? 

Enkele keren per jaar kondigen de politiediensten een flitsmarathon aan. Ze gaan dan 24 uur lang extra controleren op overdreven snelheid en dit in de hoop bestuurders te sensibiliseren. Dit was bijvoorbeeld ook het geval op 6 en 7 oktober. Wat als jouw werknemer werd geflitst? Indien dit gebeurt met een wagen van de werkgever of zijn bedrijfswagen, zal de boete bij jouw bedrijf of bij de leasingmaatschappij in de bus vallen. Kan je het bedrag zomaar inhouden op zijn loon? Neen, zo simpel is het niet. Hieronder lees je wat je wel kan doen.

Overtreding tijdens de uren

In veel bedrijven moeten de werknemers tijdens de uren verplaatsingen doen met een wagen of vrachtwagen die eigendom is van de werkgever. Als de chauffeur tijdens een van die verplaatsingen te snel rijdt, is hij hier natuurlijk zelf voor verantwoordelijk. De boete die je als werkgever zal ontvangen, moet dan ook door hem betaald worden, als natuurlijk aangetoond werd dat hij op dat moment achter het stuur zat.

Het bedrag van de boete inhouden op het loon mag niet. Dat is verboden door de Loonbeschermingswet. En je mag zelfs geen algemeen akkoord sluiten met de werknemers dat je dit voor toekomstige boetes toch zal doen. Wat wel kan, is een akkoord na de feiten en eens het loon opeisbaar is geworden. Geval per geval dus. Je kan ook altijd vragen dat hij de boete zelf betaalt of terugbetaalt.

Overtreding met een bedrijfswagen

Dezelfde regels gelden voor de verplaatsingen met een bedrijfswagen, ongeacht of het gaat om een verplaatsing voor het werk of in de privésfeer. Indien de bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld door een leasingmaatschappij zullen zij hoogstwaarschijnlijk de boete ontvangen. Afhankelijk van wat je in de car policy zet, zal de leasingmaatschappij de boete dan naar de werknemer zelf of naar het bedrijf opsturen. In het eerste geval betaalt hij zelf, in het tweede geval pas je dezelfde werkwijze toe als hierboven.

Je betaalt (terug)?

Het staat elke werkgever vrij om de boetes die zijn werknemer oploopt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ofwel zelf te betalen ofwel aan hem terug te betalen. Weet dan wel dat dit je meer kan kosten.

Op de terugbetaling van bepaalde overtredingen en vanaf bepaalde bedragen, ben je namelijk een solidariteitsbijdrage van 33 procent verschuldigd aan de RSZ.

 

Soort boete

Onderwerping aan de bijdrage

Eerste en tweede graad (vb. gsm-gebruik tijdens het rijden)

Tot150 euro vrijgesteld, de rest is onderworpen

Derde en vierde graad (vb. negeren van een rood licht)

Volledig onderworpen

Snelheidsovertreding vanaf 150 euro

Bovendien gaat het om een belastbaar voordeel voor de werknemer, tenzij de boete werd opgelopen omdat hij dwingende instructies van je opvolgde.

Lees hier meer over in de afdelingen 23 en 24 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates