Feestdagen in 2019 en vervangingsdagen

26 oktober 2018

Feestdagen in 2019 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitdag in uw onderneming, moet u vervangen. Let wel: de vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen.

Vóór 15 december 2018 moet u een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen in 2019. Een kopie van dit bericht steekt u bij uw arbeidsreglement. Een tweede kopie is voor de sociale inspectie, te bezorgen binnen acht dagen. De adressen van de sociale inspectie vindt u hier.

Feestdagen in 2019

De feestdagen in 2019 zijn:

  1. Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2019
  2. Paasmaandag: maandag 22 april 2019
  3. Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
  4. O.L.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
  5. Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
  6. Nationale feestdag: zondag 21 juli 2019 (*)
  7. O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2019
  8. Allerheiligen: vrijdag 1 november 2019
  9. Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
  10. Kerstmis: woensdag 25 december 2019

(*) Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet u in 2019 voor één feestdag (zondag 21 juli 2019) een vervangingsdag vastleggen.

Vervangingsdagen

Als u geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend (maandag 22 juli 2019).

Over deze reglementering kan u meer lezen in ons e-magazine van deze week.

Kom ook meer te weten over dit onderwerp tijdens onze opleiding ‘Arbeidsduur en flexibiliteit’. In deze opleiding leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates