Vlaams Opleidingsverlof op komst?

29 juni 2018

Vlaamse Regering keurt ontwerp van decreet goed.

Naar een Vlaams Opleidingsverlof

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet goed over een nieuw Vlaams Opleidingsverlof, een hervorming van de regeling betaald educatief verlof . Sinds 1 juli 2014 heeft het Vlaams Gewest als gevolg van de 6e staatshervorming de bevoegdheid in deze materie.

Het decreet zou er in het najaar 2018 moeten komen om vermoedelijk uitwerking te krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 (onder voorbehoud). Het decreet sleutelt niet alleen aan het betaald educatief verlof, maar zorgt ook voor een uitdoving van de maatregel sociale promotie en een hervorming van de regeling rond ervaringsbewijzen en beroepscompetentieprofielen.

Hervormingsplannen voor Vlaanderen

Het betaald educatief verlof is een bestaand recht voor werknemers in de private sector om een erkende opleiding te volgen en om daarvoor met behoud van loon van het werk afwezig te zijn. De werkgever kan jaarlijks een aanvraag indienen voor de forfaitaire terugbetaling van de door zijn werknemers opgenomen uren educatief verlof.

De Vlaamse regering plant nu dus de regeling te hervormen. De belangrijkste elementen uit het ontwerpdecreet zijn de volgende:

  • Het toepassingsgebied van het opleidingsverlof wijzigt in een eerste fase niet inhoudelijk, maar zal wel worden geherformuleerd. Het decreet zal bepalen welke werknemers met welk tewerkstellingspercentage in aanmerking komen voor het verlofstelsel. Maar de Vlaamse regering wordt wel gemachtigd om bijzondere toepassingsregels vast te stellen. Een uitvoeringsbesluit zou daarbij een minimale tewerkstelling van 50% vooropstellen, zowel voor de variabele als de vaste deeltijdse contracten. Daarnaast zou de voorwaarde geschrapt worden voor deeltijdse werknemers met een vast contract, dat de opleiding dient samen te vallen met de werkuren.
  • Het ontwerp van decreet bepaalt verder dat enkel arbeidsmarktgerichte opleidingen in aanmerking komen. Ook hier wordt de Vlaamse regering gemachtigd om de voorwaarden uit te werken waaraan een opleiding moet voldoen om als arbeidsmarktgericht beschouwd te worden en dus het recht te openen. Alle opleidingen dienen te worden aangemeld in één opleidingsdatabank die alle goedgekeurde opleidingen bevat.
  • Er worden twee goedkeuringsinstanties aangeduid die beoordelen of een opleiding in aanmerking komt voor het Vlaams Opleidingsverlof: de Vlaamse Opleidingscommissie en de paritaire comités. Daarnaast wordt een instantie opgericht die zal oordelen over mogelijke beroepsprocedures ingesteld door opleidingsverstrekkers en over een mogelijke intrekking van opleidingen.
  • Tot slot kunnen bij uitvoeringsbesluit de toepassingsmodaliteiten van het Vlaams Opleidingsverlof verder worden uitgewerkt: het contingent aan uren en de start- en einddatum van die periode waarin de uren kunnen worden opgenomen.

Acerta houdt u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit dossier. Wilt u meer weten over het betaald educatief verlof, dan kunt u onze e-magazine en de afdeling 17 van de Sociale Gids op Trefzeker hierover raadplegen.

Tijdens onze opleiding Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst) overlopen we gedurende 1 dag alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates