Vrijgestelde fietsvergoeding voor alle categorieën elektrische fietsen

10 oktober 2017

De gebruikers van snelle elektrische fietsen, of speed pedelecs, hebben voortaan recht op dezelfde fiscale voordelen als bestuurders van gewone (elektrische) fietsen.

Wat voorafging

Door een wijziging van de Wegcode worden snelle elektrische fietsen sinds 1 oktober 2016 als bromfietsen beschouwd. Hierdoor vallen de bestaande werkgevers- en werknemersvoordelen voor het woon-werkverkeer met de fiets in dit geval weg. In aanloop naar het zomerreces informeerden wij u dat de regering een oplossing zocht voor werknemers die snelle elektrische fietsen gebruiken voor het woon-werkverkeer. Die oplossing is er nu. 

Nieuwigheden

De fiscale voordelen die momenteel enkel gelden voor gewone (elektrische) fietsen, worden expliciet van toepassing verklaard op alle soorten elektrische fietsen.* Dus ook op:

  • elektrisch aangedreven gemotoriseerde fietsen (gekenmerkt door een trapondersteuning tot 25 km/u en een vermogen van maximaal 1 000 Watt)
  • elektrisch aangedreven speed pedelecs (gekenmerkt door een trapondersteuning tot 45 km/u, en een maximumvermogen van 4 000 Watt)

Door deze aanpassing is het mogelijk om:

  • Aan de werknemers die een snelle elektrische fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer een kilometervergoeding te betalen die vrijgesteld is tot een bedrag van 0,23 euro/kilometer.
  • Snelle elektrische fietsen (en toebehoren) ter beschikking te stellen aan werknemers als bedrijfsfiets. Indien de werknemers deze fietsen gebruiken voor hun woon-werkverkeer, vormt dit een vrijgesteld inkomen voor de werknemers.
    De kosten die een werkgever maakt voor de terbeschikkingstelling van deze fietsen en toebehoren genieten bovendien van de verhoogde aftrek van 120%. 

Opgelet, of u als werkgever al dan niet een fietsvergoeding moet betalen aan uw werknemers hangt af van de bepalingen die voorzien zijn op sector- of ondernemingsniveau. Er geldt namelijk geen algemene verplichting tot het betalen van een fietsvergoeding.

Werknemers die ervoor kiezen hun werkelijke beroepskosten te bewijzen, kunnen voortaan ook 0,23 euro aftrekken voor elke kilometer woon-werkverkeer die afgelegd werd met een snelle elektrische fiets (bedrag voor 2017).

Vanaf wanneer?

Deze wijzingen treden retroactief in werking. Ze gelden immers vanaf het aanslagjaar 2018, dus vanaf 1 januari 2017.

En wat met de RSZ?

De huidige wetswijziging behandelt enkel de fiscale behandeling van de voordelen verbonden aan het woon-werkverkeer afgelegd met snelle elektrische fietsen. De wijziging op het vlak van de sociale bijdragen moet nog worden uitgewerkt. 

Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, BS 10 november 2017.

*Opgelet, dit gaat dus enkel over een gelijkschakeling op het vlak van de fiscale voordelen. In de Wegcode zijn er nog steeds verschillende rechten en verplichtingen naargelang het type (elektrische) fiets dat wordt gebruikt. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates