Wat met stelsels SWT in 2019 ?

27 december 2018

Het gebruik van een stelsel SWT is afhankelijk van een juridisch kader. Wat betreft 2019 is er het nodige voorbehoud wat een regering in lopende zaken kan uitvoeren. Bijkomend zijn ook de sociale partners in de NAR aan zet om zich uit te spreken inzake de diverse stelsels SWT.

Hoe zit dat weer met de voorwaarden inzake SWT ?

Indien u van plan bent om een werknemer te ontslaan met het oog op SWT moeten een aantal voorwaarden worden vervuld :

  • check of er een CAO bestaat waarin de leeftijds-en loopbaanvereisten zijn vastgelegd;
  • het gaat altijd om een ontslag door de werkgever;
  • de betrokken werknemer moet gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen;
  • hou rekening met de sectorale bepalingen inzake de aanvullende vergoeding;
  • en afhankelijk van het stelsel SWT geldt er een vervangingsverplichting.

Afhankelijk van de duur van de opzeggingstermijn (minimum 30 weken) geldt er sinds 1 januari 2014 ook de verplichting om een outplacementaanbod te formuleren.

Welke mogelijkheden bestaan er inzake SWT?

Afgelopen zomer werd de arbeidsdeal van de Federale Regering boven de doopvont gehouden. Met betrekking tot SWT werden er wat betreft CAO nr. 17 en onderneming in herstructurering /moeilijkheden enkele verstrengingen voorzien.

Deze verstrengingen moeten worden doorgevoerd via een Koninklijk Besluit. Het blijft voorlopig afwachten of deze wijzigingen effectief worden doorgevoerd. Bijkomend moeten ook de sociale partners zich uitspreken over andere stelsels SWT in kader van een Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2019-2020.  

Stelsel SWT Voorwaarden vanaf 2018 Voorwaarden vanaf 2019
Algemeen stelsel CAO 17

Leeftijd : 62 jaar

Mannen: 40 jaar loopbaan

Vrouwen : 34 jaar loopbaan

Leeftijd : 62 jaar

Mannen : 41 jaar loopbaan (ontwerp van Koninklijk Besluit)

Vrouwen : 35 jaar loopbaan (regeerakkoord 2014)

Stelsel 58 jaar met 40 jaar loopbaan

Leeftijd : 59 jaar

Loopbaan : 40 jaar

Bij gebrek aan sectorale CAO reeds leeftijdsvereiste 60 jaar

NAR-CAO geldig tem 31.12.18

Leeftijd : 59 jaar / 60 jaar (2020)?

Loopbaan : 40 jaar

(wachten op IPA 2019-2020)

Stelsel 58 jaar zwaar beroep

Leeftijd : 59 jaar

Loopbaan : 35 jaar

NAR-CAO geldig tem 31.12.18

Leeftijd : 59 jaar / 60 jaar (2020)?

Loopbaan : 35 jaar

(wachten op IPA 2019-2020)

Stelsel 58 jaar medische redenen

Leeftijd : 58 jaar

Loopbaan : 35 jaar

NAR-CAO geldig tem 31.12.18

Leeftijd : 59 jaar / 60 jaar (2020)?)

Loopbaan : 35 jaar

Stelsel 58 jaar met 33 jaar loopbaan (20 jaar nacht/ ongeschiktheid bouw / zwaar beroep)

Leeftijd : 59 jaar

Loopbaan : 33 jaar

NAR-CAO geldig tem 31.12.18

Leeftijd : 59 jaar / 60 jaar (2020)?

Loopbaan : 33 jaar

(wachten op IPA 2019-2020)

Erkenning bedrijf in moeilijkheden

Leeftijd : 56 jaar

Loopbaan : 10 jaar/20 jaar

NAR-CAO geldig tem 31.12.18

Leeftijd : 59 jaar /60 jaar (2020)?

Loopbaan : 10 jaar/20 jaar

(wachten op IPA 2019-2020)

Erkenning bedrijf in herstructurering

Leeftijd : 56 jaar

Loopbaan : 10 jaar/20 jaar

NAR-CAO geldig tem 31.12.18

Leeftijd : 59 jaar /60 jaar (2020)

Loopbaan : 10 jaar/20 jaar

(ontwerp van Koninklijk Besluit)

U vindt meer details over SWT  in afdeling 57 van de Sociale Gids in Trefzeker.

SWT (brugpensioen) : een klare kijk!
Tijdens deze opleiding krijgt u een totaaloverzicht van de nieuwe regels rond SWT zijn ingevoerd. Geen enkel detail wordt uit de weg gegaan.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates