Weekend van de klant

30 september 2019

Welke mogelijkheden zijn er om werknemers op zondag te werk te stellen?

Op zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober zetten handelaars hun klanten extra in de bloemetjes. Tal van winkels zullen dus uitzonderlijk open zijn op zondag. Maar moet je je winkel dan zelf openhouden of kan je hiervoor ook werknemers inschakelen?

Openen op zondag

Het is eerst en vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen de mogelijkheid om je winkel te openen op zondag en het kunnen tewerkstellen van werknemers op zondag. Wat betreft het kunnen openen van je winkel, moet je er rekening mee houden dat je een wekelijkse sluitingsdag moet hebben. Je bent verplicht om een ononderbroken rustperiode van 24 uur per week te respecteren. Deze wekelijkse rustdag kan zondag zijn, maar evengoed een andere dag.

Je winkel op zondag kunnen openen, betekent echter niet automatisch dat je ook werknemers kan tewerkstellen. Hiervoor bestaan afzonderlijke regels.

Tewerkstellen op zondag

Als algemene regel geldt een verbod op zondagsarbeid. In principe kan je dus op zondag geen werknemers tewerkstellen. Voor werkgevers die bepaalde  handelsactiviteiten uitoefenen of die op een bepaalde locatie gevestigd zijn, zijn er echter een aantal uitzonderingen. Deze mogelijkheden lees je hieronder.

Kleinhandelszaken algemeen

Elke kleinhandelszaak heeft de mogelijkheid om werknemers op zondag te werk te stellen van 8 tot 12 uur.

Kleinhandelszaken van de distributiesector (PC 119, 201, 202, 311 en 312)

 • Bepaalde activiteiten
  ​Personeel kan het hele jaar door de hele zondag aan de slag wanneer het gaat om:
  • slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen;
  • voedingswinkels die minder dan 5 werknemers in dienst hebben;
  • tabakswinkels;
  • winkels met natuurlijke bloemen;
  • dagbladondernemingen;
  • manifestaties van allerlei aard, zoals braderijen, markten, etc. ….buiten de lokalen van de onderneming;

  •  
 • Badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra
  Baat je een kleinhandelszaak uit die gevestigd is in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum, dan kan elke individuele werknemer bovendien gedurende maximum 39 volledige zondagen per kalenderjaar komen werken.
   
 • Alle andere kleinhandelszaken
  Kleinhandelszaken die op een andere locatie zijn gevestigd, kunnen hun werknemers een volledige zondag laten werken gedurende 3 vrij te kiezen zondagen per kalenderjaar. Daarnaast kan de sector of je onderneming een cao afsluiten om werknemers nog 3 bijkomende zondagen tewerk te stellen op voorwaarde dat er voor dit zondagswerk een toeslag bovenop het normale loon wordt voorzien.

  In PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel bijvoorbeeld werd hiervoor een sectorale cao gesloten. Dit heeft tot gevolg dat wanneer je onder deze sector valt en je geen ondernemings-cao sluit, er een toeslag van 50% moet betaald worden.

  Is er geen cao, dan kan je hiervoor onder bepaalde voorwaarden met de werknemers ook een individueel akkoord  afsluiten. Wanneer je zo’n individueel akkoord afsluit, moet je alle prestaties op deze 3 bijkomende zondagen wel vergoeden met een toeslag van minstens 100%.

Tuincentra en meubelwinkels

Heb je een tuincentrum of meubelwinkel, dan heb je als werkgever 40 zondagen waarop je werknemers kan te werk stellen. 

Opgelet

Belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van alle bovenstaande uitzonderingen, is wel dat het arbeidsreglement voor deze zondagen ook effectief een uurrooster moet voorzien. Is nog geen rooster voorzien in je arbeidsreglement, dan zal je nog een wijziging moeten uitvoeren of kan je mogelijk gebruik maken van vrijwillige overuren.  

Voor tewerkstelling op zondag moet je werknemer inhaalrust krijgen. Als het gaat over overuren, moet hij een toeslag ontvangen. Meer weten? Lees hiervoor ook ons artikel van 23 september over Openbedrijvendag.

Extra uurroosters in het arbeidsreglement, of wil je een CAO of individueel akkoord afsluiten? Acerta Consult kan je hierbij helpen. Je kan hen bereiken via 016/24.53.24 of via e-mail.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates