Werkgever niet meer verplicht om aan te sluiten bij kinderbijslagfonds vanaf 1 januari 2019

04 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 ben je als werkgever niet langer verplicht om je aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Jouw werknemer kan dan vrij kiezen bij welk kinderbijslagfonds hij zich aansluit.

In het verleden moest je je als werkgever aansluiten bij een kinderbijslagfonds voor jouw werknemers. Dat kinderbijslagfonds zorgde dan voor de betaling van het kindergeld aan jouw werknemers. Vanaf 1 januari 2019 komt hier evenwel verandering in. 

Wat verandert er?

Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming werd het landschap van de kinderbijslag veranderd. De bevoegdheid voor kinderbijslag werd toen overgedragen van het federale niveau naar de deelentiteiten (Vlaamse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Waals gewest en de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

Iedere entiteit zal een eigen kinderbijslagsysteem ontwikkelen dat aangepast is aan de noden van zijn inwoners. Een grote vernieuwing is dat werknemers voortaan vrij kunnen kiezen bij welk kinderbijslagfonds zij zich aansluiten. Uw werknemer werd hierover al geïnformeerd door zijn huidige kinderbijslagfonds. De overgangsmaatregelen en het moment waarop uw werknemer kan overstappen naar een kinderbijslagfonds van zijn keuze, is afhankelijk van de bevoegde entiteit.

Concreet betekent dit voor jou als werkgever dat je vanaf 1 januari 2019 niet meer aangesloten moet zijn bij een kinderbijslagfonds voor jouw werknemers.  

Wat met je arbeidsreglement?

In jouw arbeidsreglement moest in het verleden opgenomen zijn bij welk kinderbijslagfonds je aangesloten was voor jouw werknemers. Vanaf 1 januari 2019, zal je je als werkgever echter niet meer moeten aansluiten bij een kinderbijslagfonds.

Ben je een nieuwe werkgever, dan moet je in het arbeidsreglement dus geen vermelding meer maken van een kinderbijslagfonds waarbij je je hebt aangesloten.
Ben je een bestaande werkgever, dan heb je een arbeidsreglement waarin opgenomen is bij welk kinderbijslagfonds je aangesloten was. In principe dien je jouw arbeidsreglement niet te gaan wijzigen. Voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor jouw werknemers is het evenwel aangewezen om jouw arbeidsreglement aan te passen en de passage over het kinderbijslagfonds te schrappen uit jouw arbeidsreglement.

Om deze wijzigingen in jouw arbeidsreglement uit te voeren, moet je de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet volgen. Het volstaat dat je een vereenvoudigde procedure volgt. Je houdt een kopie van het gewijzigde arbeidsreglement op de plaats van tewerkstelling. Je bezorgt elke werknemer een kopie van het gewijzigd arbeidsreglement en je bezorgt een kopie ervan aan de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Om bewijsredenen is het uiteraard aangewezen om jouw werknemers een bewijs van ontvangst te laten ondertekenen.

Heb je nood aan begeleiding bij het aanpassen van jouw arbeidsreglement, dan kan je hiervoor terecht bij Acerta Consult.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates