Wijzigingen gepubliceerd over uitbreiding adoptieverlof en invoering pleegouderverlof.

24 januari 2019

De wijzigingen die nog een aantal zaken verduidelijken over de uitbreiding van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof zijn gepubliceerd en opgenomen in de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Wat er allemaal gewijzigd is, hadden we reeds opgenomen in ons schema opgenomen in ons nieuwsbericht van 28 januari. Hieraan is in de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken niets aangepast.

Voor een aantal regels is er nog steeds een koninklijk besluit nodig vooraleer ze in werking treden.

Bron:
Wet 21 december 2018 houdende divers bepalingen inzake sociale zaken ( BS 17 januari 2019)
​Wet 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (BS 26 september 2018).

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates