Zachte landingsbanen via individuele overeenkomst?

12 oktober 2018

Er is een uitbreiding van de zachte landingsbanen op komst in 2019. Werknemers zouden individueel met hun werkgever een zachte landingsbaan kunnen afspreken in plaats van te moeten wachten op een sectorale regeling.

Even opfrissen …

Sinds 1 januari 2018 kunnen werknemers van 58 jaar of ouder overstappen naar een minder belastende job met akkoord van hun werkgever en dit via het systeem van de zachte landingsbaan. Een voorbeeld is de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid naar een dagregime.

De oudere werknemer ontvangt van zijn werkgever of van zijn sectoraal fonds een vergoeding vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen ter compensatie van het loonverlies.

Momenteel kunnen werknemers pas opteren voor een zachte landingsbaan wanneer op sectoraal niveau een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten is of bij gebrek daaraan, een cao op ondernemingsniveau of een wijziging in het arbeidsreglement. Tot op heden bestaat er enkel in de metaalsector dergelijke cao.

Uitbreiding vanaf 1/01/2019

Gezien deze voorwaarde in de praktijk dus een remmend effect heeft, wil de regering vanaf 1 januari 2019 werknemers de mogelijkheid bieden om via individuele schriftelijke overeenkomst een zachte landingsbaan overeen te komen met hun werkgever. Deze uitbreiding werd reeds aangekondigd in de zogenaamde ‘Arbeidsdeal’ deze zomer. De ministerraad heeft daartoe een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd op 5 oktober.

Zowel de collectieve arbeidsovereenkomst, als de wijziging in het arbeidsreglement, als de individuele overeenkomst moet bepalen welke maatregel het voorwerp uitmaakt van het toekennen van de vergoeding.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron:
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, 22° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates