Zal jouw werknemer ook deelnemen aan de klimaatmars op vrijdag 15 maart?

14 maart 2019

De klimaatmars: een studentending? Niet echt, het ABVV heeft besloten om voor die dag een stakingsaanzegging in te dienen en het ACV geeft zijn steun voor deze actie. Welke praktische gevolgen heeft dit voor jouw werknemers?

Voor vrijdag 15 maart werd een door de studenten geïnitieerde klimaatmars aangekondigd. Deze keer wordt een beroep gedaan op de hele bevolking, jong en minder jong, werkend of niet. Hoe kun je reageren als jouw werknemers besluiten om deel te nemen aan de mars? Moet je hun bezoldiging betalen? Jouw werknemers kunnen ook meer moeilijkheden ondervinden om hun werkplaats te bereiken en het zou zelfs kunnen dat ze er helemaal niet geraken. Wat dan?

Opent de klimaatmars het recht om te staken?

De klimaatmars is in principe een onderwerp dat los staat van de werknemersrechten en dat dus geen recht geeft op staking. Tot nu toe gold dit principe. De vakbonden van het ABVV hebben besloten om voor 15 maart een stakingsaanzegging in te dienen om de werknemers de kans te bieden om desgewenst deel te nemen aan de klimaatmars. 15 maart is dientengevolge officieel een potentiële stakingsdag geworden voor de werknemers. Wat betekent dit concreet?

Wat zijn de rechten van de werknemers die meedoen aan de mars?

Door de tussenkomst van de vakbonden is de klimaatmars, voor het eerst een echte vakbondsactie geworden en zijn alle regels en gevolgen van toepassing.

Dit betekent met name dat als de werknemer je voor zijn afwezigheid heeft gewaarschuwd, je hem niet als ongewettigd afwezig kunt beschouwen. Je kunt dit hoogstens als gerechtvaardigde maar onbezoldigde afwezigheid aanduiden.

Inderdaad, werknemers die deelnemen aan een staking of vakbondsmanifestatie voeren hun werk niet uit. De werkgever hoeft dus geen loon te betalen voor die dag. Deelnemers die aangesloten zijn bij een vakbond zullen een vergoeding ontvangen, voor zover hun vakbond de actie erkend heeft.

Niet gesyndiceerde werknemers die toch deelgenomen hebben aan de acties, zijn (voor zover ze de werkgever verwittigd hebben) rechtmatig afwezig. Zij ontvangen geen stakingsvergoeding, noch loon, tenzij de werkgever ermee instemt dat de werknemer inhaalrust of vakantie opneemt voor de bewuste dag.

Werkwilligen

De werknemer die niet deelneemt aan een manifestatie, maar er hinder door ondervindt en niet of niet tijdig op het werk geraakt, heeft enkel recht op gewaarborgd dagloon, indien hij kan aantonen dat de vertraging te wijten is aan een onvoorziene gebeurtenis op weg naar het werk die zich buiten de wil van de betrokken werknemer voordoet. Hij moet bovendien redelijke inspanningen geleverd hebben om de onderneming te bereiken. Hij mag uiteraard niet zelf deelgenomen hebben aan de actie.

In dit geval werd de mars ruim van tevoren aangekondigd en in de media gemeld. Dan zal de reden van vertraging of de eventuele afwezigheid dus niet onverwacht zijn en heeft de werknemer de mogelijkheid om maatregelen te nemen zodat hij tijdig op zijn werk geraakt. Als de werknemer in deze situatie niet of te laat op zijn werk aankomt, zal hij geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates