Zijn je telewerkers beschermd tegen arbeidsongevallen?

31 januari 2019

Zowel structureel als occasioneel telewerk zit in de lift. Toch waren er nog lacunes op het niveau van de bescherming van telewerkers tegen arbeidsongevallen. De wetgever heeft daarom de wet op de arbeidsongevallen aangepast zodat deze werknemers van dezelfde bescherming genieten als de medewerkers in de gebouwen van de onderneming.

Vermoeden van arbeidsongeval ook voor de occasionele telewerker

Voor structurele telewerkers geldt er al langer een vermoeden van arbeidsongeval, waardoor het bewijs van het arbeidsongeval eenvoudiger wordt. De toepassing van het vermoeden vereist wel een schriftelijke overeenkomst die één of meerdere telewerkplaatsen aanduidt en de periode van het geplande telewerk. Om die reden was het vermoeden net moeilijk toepasbaar voor de occasionele telewerker voor wie dergelijke verplichting van een schriftelijke telewerkovereenkomst niet bestaat.

Het vermoeden geldt nu ook wanneer de plaats(en) en de uren van telewerk worden vermeld in een schriftelijk document dat het telewerk “generiek of punctueel, collectief of individueel” toestaat. Dit document kan van de werknemer (voorafgaand individueel verzoek per e-mail opgestuurd bijvoorbeeld) of van de werkgever komen (bepalingen in het arbeidsreglement, nota aan het personeel...). Hierdoor worden de formaliteiten voor occasionele telewerkers tot een strikt minimum beperkt.

Goed om weten: indien geen locatie wordt vermeld, geldt het vermoeden voor de woning of de plaats(en) waar de telewerker gewoonlijk werkt. Als er geen uurregeling wordt vermeld, dan is het gebruikelijke uurrooster zoals dat toepassing vindt in de onderneming doorslaggevend. Wees dus voorzichtig wanneer de plaats of de tijd van het telewerk afwijkt van wat gewoonlijk gepland is.

Ten slotte geldt het vermoeden nu ook voor telewerkers in de publieke sector.

Weg naar en van het werk

Een specifieke bescherming geldt voortaan ook voor telewerkers die hun kind(eren) naar de school of de opvangplaats brengen of afhalen en voor de telewerkers die zich moeten verplaatsen om zich een maaltijd te verschaffen. De weg die in deze gevallen afgelegd wordt, wordt als een "normaal traject” beschouwd.

De wijzigingen zijn in werking getreden 10 dagen na publicatie ervan, d.w.z. op 27 januari 2019. Voor meer informatie over de reglementering in verband met arbeidsongevallen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Informatie over structureel en occasioneel telewerk vindt u in onze Sociale Gids.

Bron:
Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (deze wijzigt de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971), BS 17 januari 2019.

Interesse in een opleiding?

Volg dan Thuiswerk: regels, wetten en policies.

Voor thuiswerk en telewerk zijn er specifieke regels. Welke regels gelden, hoe je die toepast en welke gevolgen ze hebben, leer je in deze halve dag opleiding.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates