Zomerakkoord 2017: Kostprijs aanvullend pensioen verhoogt vanaf 1 januari 2018!

02 januari 2018

De Wyninckxbijdrage verhoogt naar 3% vanaf 1 januari 2018. Deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage komt bovenop de bestaande bijdrage van 8,86%.

Hoe zat dat weer met die Wyninckxbijdrage?

De Wyninckxbijdrage is geen nieuwe bijdrage. Deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage is louter verschuldigd indien het totaal van de bijdragen en/ of premies voor aanvullend pensioen hoger zijn dan 31.836 euro (actueel bedrag 2017).

Met totaal wordt bedoeld zowel de bijdragen van werkgever als werknemer. In geval van overschrijding van de hierboven vermelde drempel moet de bijdrage louter worden berekend op de stortingen van de werkgever.

Gelet op de hoogte van de jaarlijkse drempel is dat misschien wel een verklaring waarom u nog niet van dergelijke bijdrage heeft gehoord.

Verdubbeling van bijdrage

De huidige bijdrage van 1,5 % verhoogt naar 3 % vanaf 1 januari 2018. Deze bijdrage is te storten in het 4e kwartaal 2018.

De verdubbeling past binnen de filosofie van de regering om in kader van solidariteit een extra inspanning te vragen om de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in stand te houden.

Opvolging van de bijdrageberekening

U bent zelf verplicht uw pensioeninstelling de nodige gegevens van de aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan te bezorgen. Vervolgens zal uw pensioeninstelling de nodige gegevens overmaken aan DB2P (de databank aanvullende pensioenen) teneinde de berekeningsbasis te bepalen om de eventuele bijdrage te innen.

Bron:
Programmawet 25 december 2017, Belgisch Staatsblad 29 december 2017

http://www.db2p.be

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates