Zomerakkoord – invoering winstpremie en aanpassing CAO 90

19 januari 2018

Het Zomerakkoord maakte het mogelijk om een winstpremie toe te kennen, een nieuw soort bonus die zowel voor de werkgever als voor de werknemer interessant wordt behandeld door de RSZ en de fiscus. Tegelijk werd een aanpassing gedaan aan een bestaand bonussysteem, de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, die werd ingevoerd door CA0 nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. De mogelijkheid om dat laatste type bonus toe te kennen werd beperkt in het geval een collectief ontslag werd aangekondigd

Invoering winstpremie

In ons nieuwsbericht van 27 november 2017 informeerden we u al dat het weldra mogelijk zou zijn om een deel van de winst van de onderneming toe te kennen aan de werknemers in de vorm van een winstpremie. Ondertussen is deze wetgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad. De eerste winstpremies kunnen dus worden toegekend en dit voor de boekjaren die ten vroegste werden afgesloten op 30 september 2017.

Aan de invoering van deze winstpremie zijn wel een aantal voorwaarden en formaliteiten verbonden. Die kan u lezen in ons nieuwsbericht en in afdeling 29-I van de sociale gids op Trefzeker. 

Wijziging toekenning bonus CAO 90

In het Zomerakkoord was ook een verstrenging van de toekenning van een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus voorzien. Sinds 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om dergelijke bonus toe te kennen indien in de onderneming een collectief ontslag met sluiting van de onderneming werd aangekondigd. De CAO (of toetredingsakte) die nodig is voor de invoering van deze bonus mag niet meer afgesloten worden indien dergelijke aankondiging is gedaan. Indien de CAO (of de toetredingsakte) reeds werd neergelegd op de griffie van de FOD WASO vooraleer de procedure voor het collectief ontslag werd gestart, blijft de toekenning van de bonus dus wel mogelijk.

Op deze manier kunnen ondernemingen geen parafiscaal interessante beloningen meer geven aan hun personeel, terwijl er in de onderneming niet genoeg geld is om de werknemers aan het werk te houden.  

Bron :
Programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017.
Afdelingen 29 en 29-I van de Sociale Gids op Trefzeker.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates