Zomertijd wordt wintertijd. Wat met nachtarbeid?

19 oktober 2020

Een uur meer nachtarbeid, maar ook een uur meer loon als we de klok met een uur terug draaien richting wintertijd?

De wintertijd gaat in in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2020 om 2 uur. We draaien de klok dan opnieuw met één uur achteruit.

Deze overschakeling naar de wintertijd betekent voor de meesten onder ons gewoon een uur langer slapen. Maar wat zijn de gevolgen voor werknemers die tijdens die nacht moeten werken en niet forfaitair betaald worden?

C.A.O nr. 30, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, bepaalt in dat geval welk loon er verschuldigd is. Deze CAO is van toepassing op werknemers in ploegenarbeid, die per uur betaald worden en die bij de overgang naar het zomeruur en/of de overgang naar het winteruur aan het werk zijn.

In onderstaand schema vind je schematisch terug hoe de overgang van winter- naar zomertijd en vice versa geregeld is:

 
is de ploeg die werkt
Tijdens de nachten van de overgang naar het

zomeruur
(= 7u. werken i.p.v. 8.u)

winteruur
(= 9u. werken i.p.v. 8u.)
verschillend 8u. loon 9u. loon
dezelfde* 8u. loon* 8u. loon
* Deze situatie geniet de voorkeur voor zover de organisatie van het werk het toelaat. Het loon voor het minder gepresteerde uur is een voorafbetaling op de 9 uur arbeid tijdens de nacht van overgang naar het winteruur. Gemiddeld 8 uur gewerkt en 8 uur loon per nacht.

Bron:C.A.O. nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Europa wil deze halfjaarlijkse overschakeling tussen winter –en zomertijd vanaf maart 2021 afschaffen. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op en houden u tijdig op de hoogte, indien er verdere ontwikkelingen zijn.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates