Zondag 14 oktober 2018 verkiezingen, wat met de stemplicht tijdens de arbeidsplicht?

27 september 2018

Werknemers aan het werk tijdens de stemuren mogen het werk tijdelijk en onbezoldigd verlaten of kunnen hun stem bij volmacht uitbrengen.

Op zondag 14 oktober aanstaande trekken we weer met z’n allen naar de lokale stembus om een nieuwe provincie- en gemeenteraad te kiezen.

België is een van de weinige landen waar de stemplicht geldt. Dit betekent dat elke meerderjarige burger die dag zijn stem moet uitbrengen binnen de uren aangegeven op de kiesbrief. Dat een aantal werknemers binnen uw onderneming of instelling mogelijks moet werken die dag, doet geen afbreuk aan die stemplicht.

Vallen de arbeidsuren volledig samen met de uren waarbinnen de werknemer kan gaan stemmen, dan heeft hij twee mogelijkheden om alsnog aan zijn stemplicht te voldoen: (1) hij mag het werk tijdelijk verlaten om te gaan stemmen of (2) hij brengt zijn stem bij volmacht uit. 

(1) tijdelijk afwezig zijn van het werk om stemplicht te vervullen

Kan de werknemer onmogelijk zijn stem uitbrengen buiten de arbeidsuren dan mag hij het werk verlaten voor de duur die nodig is om aan zijn stemplicht te voldoen.

Uw werknemer is in dat geval gewettigd afwezig maar u bent hem voor die periode geen loon verschuldigd. De meeste werknemers verkiezen om die reden dan ook hun stem uit te brengen bij volmacht.

(2) voldoen aan stemplicht bij volmacht

De werknemer kan zijn stem ook uitbrengen bij volmacht. De volmachtdrager kan om het even welke kiesgerechtigde zijn, een familieband is niet noodzakelijk.
Op basis van een volmachtformulier (VlaanderenBrussel Hoofdstedelijk Gewest) en een verklaring op eer van de werkgever kan de volmachtdrager een volwaardige stem uitbrengen voor uw werknemer.

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren

Tijdens de opleiding 'Afwezig op het werk' overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates