Zwanger en ziek: uitkering of niet?

07 september 2017

Het Britse hof kondigde heugelijk nieuws aan: Prins William en zijn vrouw Kate Middleton verwachten een derde kindje. Hoewel een zwangerschap een heuglijke gebeurtenis is, gaat deze periode voor sommigen gepaard met allerlei kwaaltjes zoals (ochtend)misselijkheid. Wat nu als uw werkneemster ziek wordt tijdens haar zwangerschap? We zetten de verschillende situaties even op een rij. 

Principe

De moederschapsrust duurt in principe 15 weken, waarvan de prenatale rustperiode 6 weken bedraagt. Dit prenataal verlof bestaat uit 5 facultatieve weken en 1 verplichte week op te nemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het postnataal verlof bedraagt 9 verplichte weken en vangt aan op de dag van de bevalling. Dit postnataal verlof kan op verzoek van de werkneemster verlengd worden met het overdraagbare gedeelte van het prenataal verlof dat vóór de effectieve bevalling niet werd opgenomen. 

Overdraagbaar

Volgens de algemene regel kunnen enkel dagen waarop gewerkt werd in het prenataal verlof (van de 6de tot de 1ste week vóór de werkelijke bevallingsdatum) overgedragen worden en de postnatale verlofperiode verlengen. Er zijn een aantal dagen die met gewerkte dagen worden gelijkgesteld, nl. de wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, de dagen verlof om dwingende redenen enz. Ziektedagen worden niet gelijkgesteld en kunnen dus niet overgedragen worden. 

Ziekte

Afhankelijk van wanneer uw werkneemster ziek is moet u al dan niet het (saldo van) gewaarborgd loon betalen. We onderscheiden vier situaties:

Ziekte voorafgaand aan moederschapsrust

  • Ziekte niet aansluitend bij de prenatale rust: Indien uw werkneemster ziek is voordat haar moederschapsverlof ingaat, wordt dit beschouwd als effectieve arbeidsongeschiktheid. U moet dan het gewaarborgd loon betalen voor deze ziekteperiode. Het prenataal verlof zal wel beginnen te lopen vanaf de verplichte week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Ononderbroken periode tot aan de bevalling: Indien uw werkneemster gedurende een aaneensluitende periode van 6 weken ziek is voor haar bevalling en het werk dus niet hervat, wordt deze periode van 6 weken omgezet in moederschapsrust en heeft de werkneemster recht op uitkeringen van het ziekenfonds.

Ziekte na moederschapsrust

Als uw werkneemster ziek is na het postnataal verlof, heeft ze recht op gewaarborgd loon, aangezien de moederschapsrust beëindigd is.

Moederschapsrust voorafgegaan en gevolgd door ziekte 

Als uw werkneemster ziek is voordat de moederschapsrust ingaat en ze ziek blijft na haar moederschapsrust, zonder dat ze het werk hervat, moet u niet langer het gewaarborgd loon betalen, tenzij er een saldo overblijft van de 30 dagen gewaarborgd loon.

Ziekte tijdens moederschapsrust

Als uw werkneemster ziek valt tijdens haar moederschapsrust en ze nog ziek blijft na haar moederschapsrust, moet u het saldo van het gewaarborgd loon (van 30 dagen) betalen te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie kan u alles eens rustig nalezen in afdeling 11 van onze Sociale Gids op Trefzeker.  

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates