Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Sectorale premies in juni

In het kader van de koopkrachtverhoging van de werknemers, hebben heel wat sectoren cao’s gesloten waarin ze u als werkgever opleggen jaarlijks een premie te betalen. Bent u actief in die sector, dan moet u deze cao naleven en dus de premie betalen op het tijdstip dat erin vermeld staat. Vaak is het echter mogelijk om zo’n premie om te zetten in een ander, gelijkwaardig voordeel.

Lees dit artikel
-

Sectoraal akkoord in het aanvullend paritair comité voor bedienden (pc 200)

Vakbonden en werkgevers hebben vrijdagnacht 2 juni een ontwerpakkoord bereikt waarin de afspraken voor de periode 2017-2018 werden gemaakt. Deze afspraken gaan o.a. over koopkracht, SWT (het vroegere brugpensioen) en tijdskrediet. Hierna vindt u de grote lijnen van dit akkoord. Het is een ontwerpakkoord en moet dus nog ondertekend worden. Er zouden dus nog wijzigingen kunnen optreden in het ontwerpakkoord.

Lees dit artikel
-

Indexering van de lonen in het aanvullend paritair comité van de non-profit sector op 1 juni en 1 juli 2017 (pc 337)

Eind vorig jaar werd een indexmechanisme uitgewerkt voor de lonen in organisaties en instellingen die niet onder een specifiek paritair comité van de social profit onder te brengen zijn (het PC 337). Het indexmechanisme houdt in dat de lonen op een welbepaalde manier sporen met de stijging of daling van de levensduurte. Uw sector heeft ervoor gekozen om de lonen met 2% aan te passen telkens de prijsevolutie van goederen en diensten een bepaalde waarde - spilindex genoemd -bereikt. De eerste spilindex die de sectorale overeenkomst vooropstelt is deze maand (mei) bereikt.

Lees dit artikel
-

Glijdende werktijden en zomervakantie: een combinatie die werkt

De kans is groot dat er in uw onderneming medewerkers aan de slag zijn die ouder zijn van jonge kinderen. Een aantal van hen is nu waarschijnlijk druk op zoek naar opvang om de vakantie te overbruggen. Misschien kan het nieuwe stelsel van glijdende werktijden wel een oplossing bieden. Zeker als in juli en augustus ook de activiteit in uw onderneming op een lager pitje staat, kan werken volgens glijtijden een win-winsituatie zijn voor u en uw medewerker.

Lees dit artikel
-

De federale mobiliteitsenquête 2017-2019

Bent u een onderneming (uit de privésector of de publieke sector) met gemiddeld meer dan 100 werknemers? Dan is de tijd weer aangebroken om de mobiliteitsenquête in te vullen en deze aan de FOD Mobiliteit en Vervoer te bezorgen. Opgelet! Dit is een federale verplichting.

Lees dit artikel
-

Het ideale cadeau voor Moederdag? Wat extra vrije tijd…

De dienstencheques zijn ondertussen algemeen gekend. U sluit een contract met een erkende onderneming, die iemand stuurt om uw huis te poetsen of u gaat er langs om uw strijk af te zetten. En dat tegen betaling van het aantal cheques dat overeenkomt met het aantal uren dat er voor u werd gewerkt. U betaalt een fractie van de loonkost, de staat past bij. Sinds 2016 is het niet meer de federale overheid en de RVA die dit systeem beheren, maar zijn de regio’s bevoegd geworden. Wat is er veranderd sinds Vlaanderen, Brussel en Wallonië het voor het zeggen hebben?

Lees dit artikel
-

Economische werkloosheid kan u duur komen te staan!

Wanneer u het arbeidsritme in de onderneming omwille van economische redenen niet kan handhaven, kunt u het contract van uw arbeiders een tijdje schorsen. M.a.w. u mag dan tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen in uw onderneming organiseren. Op deze manier is het bedrijf beter opgewassen tegen een terugval in de vraag. In die periode van schorsing moet u geen loon betalen maar krijgen uw werknemers een uitkering van de RVA. Doordat u in die periode geen loon moet uitbetalen, verlaagt de financiële last van uw onderneming aanzienlijk.

Lees dit artikel
-

Hebben deeltijdse werknemers recht op 10 feestdagen per jaar?

Het is nog even wachten op de gebruikelijke periode voor de zomervakantie, maar ondertussen kunnen we wel genieten van de 3 feestdagen in mei en juni. Voltijdse werknemers hebben recht op 10 feestdagen per jaar, maar dat geldt niet altijd voor deeltijdse werknemers. Het recht op de feestdag voor een deeltijdse werknemer hangt af van het vaste of variabele karakter van zijn/haar uurrooster.

Lees dit artikel
-

De RSZ-verminderingen en het ‘misbruik’ ervan

We lazen de voorbije weken in de pers dat ING zijn personeel dat ouder dan 55 is vraagt om thuis te blijven. Ze hoeven niet te komen werken, maar krijgen wel nog loon. Officieel zijn ze dus nog aan het werk, hoewel ze niet meer actief zijn op de werkvloer. Minister Muyters wil niet dat deze bedrijven dan toch nog van RSZ-verminderingen voor 55-plussers kunnen genieten. De doelstelling van deze maatregel is namelijk deze mensen aan het werk houden.

Lees dit artikel