Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Glijdende werktijden

Hoewel veel ondernemingen er reeds gebruik van maken, bestond er strikt genomen geen wettelijk kader voor glijdende werktijden. De wet Werkbaar en wendbaar werk heeft daar verandering in gebracht. Het wet creëert een kader om glijdende uurroosters in de onderneming in te voeren aan de hand van een CAO of het arbeidsreglement. Door deze regeling van glijdende uurroosters kan de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties zelf bepalen, rekening houdend met de stam- en glijtijden.

Lees dit artikel
-

Werkgevers, groepeert u!

Het is verboden om werknemers uit te lenen aan andere werkgevers. Terbeschikkingstelling heet dat. Er zijn wettelijke uitzonderingen, zoals uitzendarbeid en het systeem van de werkgeversgroepering. Dit systeem laat toe dat een aantal werkgevers, minstens twee, zich groepeert en dat die groepering werknemers aanwerft. Die werknemers kunnen dan gaan werken bij elk van de leden. Bij zo’n wettelijke uitzondering hoort natuurlijk altijd een resem voorwaarden die moeten nageleefd worden.

Lees dit artikel
-

Werkbaar en wendbaar deeltijds werk: wat wijzigt er?

Lees dit artikel
-

Naar de tandarts of autopech? Het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet de spelregels voor occasioneel telewerk

Dankzij occasioneel telewerk kan uw werknemer van thuis uit werken wanneer er zich overmacht voor doet of uw werknemer omwille van persoonlijke redenen er toe genoodzaakt is.

Lees dit artikel
-

Impact van re-integratie van de zieke werknemer op de arbeidsovereenkomst?

In ons artikel van 1 december 2016 hebben we de nieuwe regeling besproken rond re-integratie van zieke werknemers en de praktische gevolgen hiervan op uw onderneming. Hierbij was er nog een aanpassing van de arbeidsovereenkomstenwet voorzien, die nu doorgevoerd is door de wet van 20 december 2016, die op 30 december 2016 gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. De wet treedt in werking op 9 januari 2017. Deze wet past de arbeidsovereenkomstenwet op een aantal punten aan met als doel meer rechtszekerheid creëren voor u en uw werknemer tijdens de periode van aangepast of ander werk.

Lees dit artikel
-

Spreiding van flexibele uurroosters over een jaar (kleine flexibiliteit)

Voor ondernemingen met een wisselende vraag naar goederen of diensten bieden flexibele uurroosters een uitkomst. Deze regeling, kleine flexibiliteit genoemd, staat toe dat werknemers tijdens kalme periodes minder werken dan de overeengekomen arbeidsduur en meer tijdens de drukke periodes. Hierbij houdt u als werkgever wel rekening met dag- en weekgrenzen.

Lees dit artikel
-

Loopbaansparen

Het loopbaansparen is een, voor België, volledig nieuw concept. Nooit eerder heeft onze wetgeving een vorm van loopbaan- of tijdsparen voorzien. Hoewel het in de afgelopen jaren regelmatig verscheen in federale regeerakkoorden, vond de invoering nooit eerder plaats. Maar nu is het uiteindelijk zo ver. Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk voorziet een algemeen kader voor het loopbaansparen.

Lees dit artikel
-

100 extra uitbetaalde overuren

De nieuwe wet werkbaar en wendbaar werk lanceert een nieuw type van overuren. Vanaf 1 februari 2017 mag uw werknemer per jaar 100 overuren bijkomend presteren naast de overuren wegens buitengewone vermeerdering van het werk of in het kader van overmachtssituaties en onvoorziene noodzakelijkheid.

Lees dit artikel
-

De Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie wordt strenger

Het vakantiegeld voor arbeiders wordt door een vakantiefonds uitbetaald. Het is mogelijk dat het fonds te veel vakantiegeld uitbetaalt. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wilde de mogelijkheid om dat te veel uitbetaalde vakantiegeld terug te vorderen, efficiënter maken.

Lees dit artikel