Betalingsuitstel sociale bijdragen aanhoudende droogte landbouwsector

27 juli 2018

Bent u zelfstandige in de landbouwsector en ondervindt u moeilijkheden door aanhoudende droogte? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

U moet uw aanvraag indienen vóór 30 september 2018. De snelste manier is via e-mail. Onze contactgegevens vindt u op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van uw e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel aanhoudende droogte”;
  • uw klantennummer (zie uw afrekening);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van uw bedrijf.

Bij uw aanvraag voegt u bewijsstukken toe die aantonen dat u schade heeft geleden door de aanhoudende droogte (omzetverlies, een rendementsverlies bij de oogst, een verhoging van de aankoopprijzen voor dierenvoeder, ...).

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Ondanks het feit dat de betaling van de sociale bijdrage uitgesteld wordt, blijft u in orde voor uw sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat u de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. U moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan u (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen indienen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.

Opgelet: indien u gebruik maakt van het betalingsuitstel, zijn de betaalde VAPZ-premies voor 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates