Betalingsuitstel sociale bijdragen Afrikaanse varkenspest

08 oktober 2018

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

U moet uw aanvraag indienen vóór 15 januari 2018. De snelste manier is via e-mail. Onze contactgegevens vindt u op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van uw e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel Afrikaanse varkenspest”;
  • uw klantennummer (zie uw afrekening);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van uw bedrijf.

Bij uw aanvraag voegt u bewijsstukken toe die aantonen dat uw activiteit zich binnen het volgende geografisch afgebakend gebied in de provincie Luxemburg bevindt: de grens met Frankrijk, de N85, de N83, de N891, Rue du Pont Neuf, Rue du Lieutenant de Crépy, Pont Charreau, Rue de Chiny, Rue de Marbehan, Rue de la Civan, Rue de Moreau, de N879 : Grand-Rue, de N897, Rue des Anglières, Rue du Pont de Virton, Rue Maurice Grévisse, Rue du 24 Août, de E411/E25, de grens met het Groothertogdom Luxemburg.

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Ondanks het feit dat de betaling van de sociale bijdrage uitgesteld wordt, blijft u in orde voor uw sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat u de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. U moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan u (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.

Opgelet: indien u gebruik maakt van het betalingsuitstel, zijn de betaalde VAPZ-premies voor 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates