Betalingsuitstel sociale bijdragen rundvlees- en fruitsector

17 mei 2019

Ondervind je als zelfstandige betalingsmoeilijkheden door de crisis in de rundvlees- of fruitsector (appelen en peren)? Dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van 2019, tweede tot en met derde kwartaal met een jaar uitstel te betalen.

Je moet je aanvraag indienen:

  • vóór 15 juni 2019 voor het betalingsuitstel voor 2019, tweede tot en met vierde kwartaal;
  • vóór 15 september 2019 voor het betalingsuitstel voor 2019, derde en vierde kwartaal;
  • vóór 15 december 2019 voor het betalingsuitstel voor 2019, vierde kwartaal.

De snelste manier om je aanvraag te doen, is via e-mail. Onze contactgegevens vind je op je afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel rundvleessector” of “Aanvraag betalingsuitstel fruitsector”;
  • je klantnummer (dit vind je terug op je afrekening);
  • je naam, voornaam en woonplaats;
  • je ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van je bedrijf.

Bijkomend moet je aantonen dat:

  • je actief bent in de rundvleessector en dat je moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de rundvleescrisis;
  • of dat je actief bent in de fruitsector (appelen en peren) en dat je moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de crisis in de fruitsector.

Een betaalde bijdrage kan niet terugbetaald worden. Voor onbetaalde bijdragen krijg je uitstel van betaling, maar tijdens dit uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat je de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. Je moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan je (ook) een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag meer informatie.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie voor 2019 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates