Betalingsuitstel sociale bijdragen Veviba-crisis

20 maart 2018

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de crisis die te maken heeft met de zaak Veviba? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2018 met een jaar uitstel te betalen.

U moet uw aanvraag indienen vóór 30 juni 2018. De snelste manier is via e-mail. Onze contactgegevens vindt u op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van uw e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel Veviba-crisis”;
  • uw klantennummer (zie uw afrekening);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van uw bedrijf.

Bij uw aanvraag voegt u bewijsstukken toe die aantonen dat u financiële problemen ondervindt door de Veviba-crisis (bijvoorbeeld omzetverlies of vernietiging van rundsvlees).

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Ondanks het feit dat de betaling van de sociale bijdrage uitgesteld wordt, blijft u in orde voor uw sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat u de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. U moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan u (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen van 2018 aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen indienen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.

Opgelet: indien u gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie voor 2018 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates