Betalingsuitstel sociale bijdragen voor zelfstandigen die getroffen worden door brexit

29 januari 2020

De voorwaarden voor de betalingsfaciliteiten werden licht aangepast. Dit nieuwsbericht werd daarom vervangen.

Het ziet er naar uit dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de Europese Unie zal stappen. De invloed op het bedrijfsleven zal zwaar zijn. Daarom kunnen getroffen zelfstandigen betalingsuitstel vragen voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Je moet je aanvraag indienen:

  • vóór 15 maart 2020, voor het betalingsuitstel van het eerste kwartaal van 2020
  • vóór 15 juni 2020, voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020.

De snelste manier om je aanvraag te doen, is via e-mail. Onze contactgegevens vind je op je afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel brexit”;
  • je klantnummer (dit vind je terug op je afrekening);
  • je naam, voornaam en woonplaats;
  • je ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van je bedrijf.

Bijkomend moet je moet bewijsstukken aantonen dat je activiteit heeft ondervonden van de brexit (omzetverlies, btw-aangiftes, boekhoudkundige elementen, wisselkoersgevolgen, mogelijk te betalen invoerrechten, …).

Een betaalde bijdrage kan niet terugbetaald worden. Voor onbetaalde bijdragen krijg je uitstel van betaling, maar tijdens dit uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat je de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. Je moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan je (ook) een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Daarover ontvang je na je aanvraag meer informatie.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie voor 2020 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates