Betere sociale rechten voor zelfstandigen

01 juli 2019

In de laatste maanden vóór de verkiezingen heeft het parlement nog de volgende verbeteringen van het sociaal statuut van de zelfstandigen goedgekeurd.

Arbeidsongeschiktheid

Sneller recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, kan een uitkering aanvragen bij zijn ziekenfonds.  Nieuw is dat het ziekenfonds de uitkering zal betalen vanaf dag 1, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 7 dagen duurt.

Uitkering arbeidsongeschiktheid na de pensioenleeftijd

Een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit voortzet na de leeftijd van 65 jaar en zijn pensioen niet opneemt, blijft voortaan verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De uitkering arbeidsongeschiktheid blijft wel beperkt  tot maximaal 6 maanden.  De zelfstandige moet wel de minimumbijdrage in hoofdberoep betaald hebben (731,33 euro per kwartaal) en dat is na de pensioenleeftijd niet altijd het geval. 

Meer informatie bij je ziekenfonds.

Geboorte, adoptie en pleegzorg

Geboorteuitkering voor zelfstandige vaders en meeouders

Een zelfstandige die vader wordt, kan bij Acerta een uitkering aanvragen. Hetzelfde geldt voor een zelfstandige die meeouder wordt van een kind van zijn of haar partner.  Deze financiële compensatie is bedoeld voor vaders en meeouders die verlof nemen n.a.v. de geboorte. Zij kunnen de uitkering genieten voor maximaal 10 volledige of 20 halve verlofdagen, in de periode van vier maanden na de geboorte. De uitkering bedraagt 80,82 euro voor een volledige of 40,41 euro voor een halve dag.

Men kan ook kiezen voor minder verlofdagen (maximaal 8) in combinatie met 15 gratis dienstencheques. Met deze cheques kan men huishoudhulp betalen. De dienstencheques hebben een waarde van 9 euro per cheque.

Meer informatie op acerta.be/gezin-en-zorg.

Dienstencheques voor adoptieouders

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die een adoptie-uitkering genieten, zullen ook gratis dienstencheques kunnen aanvragen bij Acerta. Met die cheques kunnen ze huishoudelijke taken uitbesteden tijdens de adoptieperiode. De ingangsdatum zal nog bepaald worden bij KB.

Meer informatie op acerta.be/gezin-en-zorg.

Uitkering voor pleegouders

Een zelfstandige die de pleegzorg opneemt voor een minderjarig kind (plaatsing in het gezien gedurende minstens 6 maanden) kan tot 6 weken verlof nemen en een uitkering aanvragen bij zijn ziekenfonds.

Meer informatie  via acerta.be/gezin-en-zorg of bij je ziekenfonds.

Onderbreking van de activiteit door tegenslag

Uitbreiding van de overbruggingsuitkering

Een zelfstandige die zijn activiteit moet  onderbreken of stopzetten door tegenslag,  kan een uitkering aanvragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De uitkering bedraagt 1.566,79 euro per maand voor een gezinshoofd of 1.253,83 euro voor een alleenstaande.

De wetgeving bepaalt welke tegenslagen in aanmerking komen. Tot nu toe waren dat natuurramp, brand, vernieling van bedrijfsgoederen, allergie, faillissement en collectieve schuldenregeling. Het parlement heeft daar twee tegenslagen aan toegevoegd: schade aan bedrijfsgoederen en een gebeurtenis of beslissing met economische impact. Denk aan een winkelier die langdurig moet sluiten door een schadegeval (bv. ramkraak). Of aan gebeurtenissen zoals openbare werken in een winkelstraat, het Russisch embargo in de fruitsector of – binnenkort misschien – de Brexit.  De gebeurtenis moet van die aard zijn dat de activiteit niet kan voortgezet worden.

De overbruggingsuitkering wordt betaald gedurende maximaal 12 maanden. Voor zelfstandigen met minstens 15 jaar loopbaan is dat 24 maanden, met een maximum van 12 maanden per gebeurtenis. Het gaat om een ‘rugzakje’ dat kan aangesproken worden voor verschillende tegenslagen.

Ter herinnering: de overbruggingsuitkering staat ook open voor zelfstandigen die moeten stopzetten door economische moeilijkheden, waardoor hun beroepsinkomen in de laatste 2 jaren onder de wettelijke grens zit of waardoor ze vrijstelling van bijdragen hebben gekregen of een leefloon genieten. Aan dit luik in de wetgeving wijzigt niets.

Meer informatie op acerta.be/overbruggingsrecht.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates