Extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen mogelijk vanaf 1 juli

05 juni 2018

Op 1 juli 2018 treedt de Wet op de POZ of pensioenovereenkomst voor zelfstandigen in werking. Vanaf dan hebben zelfstandigen zonder vennootschap een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het VAPZ. Ook meewerkende echtgenoten en helpers komen hiervoor in aanmerking.

Via de POZ kan je aan aanvullende pensioenvorming doen op een fiscaal aantrekkelijke manier. De betaalde bijdragen leveren een fiscaal voordeel op van 30 % op voorwaarde dat de 80%-grens niet wordt overschreden. Dit betekent dat het pensioenkapitaal dat je opbouwt via de POZ, inclusief de andere aanvullende pensioenen, niet groter mag zijn dan 80% van het gemiddeld beroepsinkomen van de voorbije 3 kalenderjaren.

Acerta bereidt zich voor om zijn klanten deze extra pensioenpijler aan te bieden in het kader van zijn dienstverlening.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates