Vennootschapsbijdrage 2018

04 mei 2018

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2018 aangepast.

Sinds 2004 hangt deze af van het balanstotaal van het voorlaatste boekjaar. De vennootschapsbijdrage zelf is ongewijzigd gebleven in vergelijking met vorig jaar: voor de kleine vennootschappen bedraagt de jaarlijkse bijdrage 347,50 euro en deze voor de grote vennootschappen bedraagt deze 868 euro.

Het maximumbedrag van het balanstotaal dat de kleine ondernemingen van de grote onderscheidt, is geïndexeerd. Voor 2017 bedroeg dit balanstotaal 667 529,12 euro. Voor 2018 wordt dit bedrag op 681 341,33 euro gebracht.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates