Vennootschapsbijdrage 2019

08 april 2019

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2019 aangepast.

Sinds 2004 hangt deze af van het balanstotaal van het voorlaatste boekjaar. De vennootschapsbijdrage zelf is ongewijzigd gebleven in vergelijking met vorig jaar: voor de kleine vennootschappen bedraagt de jaarlijkse bijdrage 347,50 euro en deze voor de grote vennootschappen bedraagt deze 868 euro.

Het maximumbedrag van het balanstotaal dat de kleine ondernemingen van de grote onderscheidt, is geïndexeerd. Voor 2018 bedroeg dit balanstotaal 681 341,33 euro. Voor 2019 wordt dit bedrag op 700 247,09 euro gebracht.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates