Verdere stap in de “bedrijfsbeheersaga”

25 mei 2018

Op voorstel van het Vlaams Parlement bekrachtigt de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van 18 mei het decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

De bekrachtiging van dit decreet van 2 mei 2018 opent de weg naar de officiële afschaffing van de verplichting tot bewijs van de basiskennis over het bedrijfsbeheer in Vlaanderen voor handelsondernemingen. Als alles volgens plan verloopt, zal het definitieve besluit in de loop van juni 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Merk op: deze wijziging geldt enkel voor Vlaanderen. In Brussel en Wallonië zal een starter alsnog de basiskennis over het bedrijfsbeheer moeten aantonen.

Wij houden u hiervan verder op de hoogte.

Wij volgen dit thema uiteraard op de voet en informeren u over alle verdere ontwikkelingen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates