Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Betalingsuitstel sociale bijdragen rundvlees- en fruitsector

Ondervind je als zelfstandige betalingsmoeilijkheden door de crisis in de rundvlees- of fruitsector (appelen en peren)? Dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van 2019, tweede tot en met derde kwartaal met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe regeling voor zelfstandigen met gelijkstelling met bijberoep

Ben je als zelfstandige aangesloten in hoofdberoep met een gelijkstelling met een bijberoep, ook wel gekend als artikel 37? Weet dan dat deze regeling vanaf bijdragejaar 2019 is aangepast. Lees in dit artikel wat dit voor jou betekent.

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2019

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2019 aangepast.

Lees dit artikel
-

Hervorming van het vennootschapsrecht op 1 mei 2019

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking. Het federaal parlement gaf hiervoor groen licht op 28 februari 2019. Wat betekent deze grote hervorming nu juist voor jouw vennootschap? En wat als je een nieuwe vennootschap wil oprichten?

Lees dit artikel
-

Verlenging geldigheid Vlaamse dienstencheques tot 12 maanden

Vanaf 1 maart 2019 zijn Vlaamse dienstencheques 12 maanden geldig. Dienstencheques die voor 1 maart 2019 werden aangekocht, hebben nog steeds een geldigheidsduur van 8 maanden. De geldigheidsduur van deze cheques wordt dus niet verlengd.

Lees dit artikel
-

Nieuwe regels vrijstelling vennootschapsbijdrage voor jonge vennootschappen

Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht hervormd. Dit heeft ook gevolgen voor de toekenning van de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting.

Lees dit artikel
-

Drie nieuwe maatregelen op komst voor zelfstandigen

Er werden drie nieuwe wetsvoorstellen ten gunste van zelfstandigen ingediend. Opgelet: deze regelingen zijn nog niet definitief. Deze informatie is dus nog onder voorbehoud.

Lees dit artikel
-

Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen op 1 maart 2019

Op 1 maart 2019 werd het minimumpensioen voor een volledige loopbaan verhoogd met 0,7%. Elke aanpassing van dit minimumpensioen heeft ook een effect op een aantal andere sociale uitkeringen voor zelfstandigen.

Lees dit artikel
-

Moederschapsuitkering voor zelfstandigen sneller uitbetaald

De ziekenfondsen kunnen de moederschapsuitkering voor zelfstandigen voortaan sneller uitbetalen.

Lees dit artikel