Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Gedeeltelijke onderbrekingsuitkeringen en zelfstandig bijberoep

Lees dit artikel
-

Verhoging bepaalde uitkeringen op 1 juli 2019

Lees dit artikel
- Wetwijziging

Betere sociale rechten voor zelfstandigen

In de laatste maanden vóór de verkiezingen heeft het parlement nog de volgende verbeteringen van het sociaal statuut van de zelfstandigen goedgekeurd.

Lees dit artikel
-

Afschaffing carenstijd voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Vanaf 1 juli 2019 krijgen arbeidsongeschikte zelfstandigen al vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering, op voorwaarde dat ze langer dan zeven dagen ziek zijn.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen rundvlees- en fruitsector

Ondervind je als zelfstandige betalingsmoeilijkheden door de crisis in de rundvlees- of fruitsector (appelen en peren)? Dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van 2019, tweede tot en met derde kwartaal met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe regeling voor zelfstandigen met gelijkstelling met bijberoep

Ben je als zelfstandige aangesloten in hoofdberoep met een gelijkstelling met een bijberoep, ook wel gekend als artikel 37? Weet dan dat deze regeling vanaf bijdragejaar 2019 is aangepast. Lees in dit artikel wat dit voor jou betekent.

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2019

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2019 aangepast.

Lees dit artikel
-

Hervorming van het vennootschapsrecht op 1 mei 2019

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking. Het federaal parlement gaf hiervoor groen licht op 28 februari 2019. Wat betekent deze grote hervorming nu juist voor jouw vennootschap? En wat als je een nieuwe vennootschap wil oprichten?

Lees dit artikel
-

Verlenging geldigheid Vlaamse dienstencheques tot 12 maanden

Vanaf 1 maart 2019 zijn Vlaamse dienstencheques 12 maanden geldig. Dienstencheques die voor 1 maart 2019 werden aangekocht, hebben nog steeds een geldigheidsduur van 8 maanden. De geldigheidsduur van deze cheques wordt dus niet verlengd.

Lees dit artikel