Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Voor u geselecteerd: 26 supertools voor zelfstandigen

Een goed mailprogramma, tekstverwerker en spreadsheet. Zonder kan u natuurlijk niet. Maar welke apps en software helpen u als zelfstandige écht om efficiënter te werken? Wij zochten het voor uit.

Lees dit artikel
-

Uw klanten zijn online. Maar waar bent u?

Van de 11,46 miljoen inwoners in ons land gebruiken maar liefst 10,2 miljoen Belgen het internet. Gemiddeld spenderen die vijf (!) uur per dag online. U kan er als (beginnende) zelfstandige niet omheen, zoveel is duidelijk. We willen u dus graag deze vraag stellen: hebt u al een plaats in de digitale winkelstraat?

Lees dit artikel
-

Verdere stap in de “bedrijfsbeheersaga”

Op voorstel van het Vlaams Parlement bekrachtigt de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van 18 mei het decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2018

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2018 aangepast.

Lees dit artikel
-

Transitiepremie Vlaamse Starters

De Vlaamse Transitiepremie is een nieuwe maatregel1 die in werking trad op 15 maart 2018. Dit betekent dat een 45+’er die vanaf 15 maart 2018 start als zelfstandige in hoofdberoep mogelijk in aanmerking komt voor de premie.

Lees dit artikel
-

GEZOCHT! Ondernemers die hun ervaring willen delen.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen Veviba-crisis

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de crisis die te maken heeft met de zaak Veviba? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2018 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Verlaagde minimumbijdrage voor “primostarters” vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep een lagere minimumbijdrage tijdens de eerste vier kwartalen van activiteit. Deze maatregel werd op 2 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Via deze weg wil de regering de sociale last van deze zelfstandigen, die bij het begin van de activiteit vaak lage inkomsten hebben, verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren. De zelfstandigen die in aanmerking komen voor deze verlaagde bijdragen, worden primostarters genoemd.

Lees dit artikel
-

Onbelast bijverdienen: een stand van zaken

Hoewel de politieke besluitvorming over de ‘deeleconomie’ nog niet rond is, zijn heel wat zelfstandigen op zoek naar informatie. Wij maken u wegwijs op basis van het wetsontwerp zoals het werd ingediend in het parlement. Let wel: Acerta is niet bevoegd om u hierin te adviseren, het is namelijk de fiscus die deze nieuwe wetgeving zal uitvoeren. Als u concrete vragen heeft, neemt u dus best contact op met uw belastingkantoor nadat de wet gestemd is.

Lees dit artikel