Je sociaal statuut

Van bijberoep naar hoofdberoep of omgekeerd? Meewerkende echtgeno(o)t(e) aansluiten? Ontdek hier hoe je het aanpakt.

Wordt je bijberoep je hoofdberoep? Meld dit dan meteen aan je Acerta sociaal verzekeringsfonds. Wij passen je sociale bijdragen aan je nieuwe statuut aan. Als zelfstandige in hoofdberoep geniet je niet meer van de bescherming en rechten die een werknemers- of ambtenarenstatuut biedt. Die bouw je voortaan zelf op - via je sociale bijdragen.

Stel: je krijgt als voltijds zelfstandige plots een droombaan als loontrekkende aangeboden, maar wil je zelfstandige activiteit nog niet helemaal opgeven. Of misschien vraagt je gezinssituatie een omschakeling naar een gemengde loopbaan. Dan kun je naar het statuut van zelfstandige in bijberoep switchen. Je moet naast je zelfstandige activiteiten in bijberoep wel voldoende rechten opbouwen:

 • Als loontrekkende moet je minstens 50 % of meer van het aantal uren van een voltijdse functie presteren.
   
 • ​Met een vaste benoeming in het onderwijs moet je minstens 6/10de van een volledig uurrooster werken. Als je contractueel in het onderwijs staat, volg je dezelfde regels als ambtenaren: je werkt minstens 5/10de van een volledig uurrooster.
   
 • Je geniet tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (ambtenaar) mét motief: bijvoorbeeld om voor een gehandicapt familielid te zorgen of een erkende opleiding te volgen. Bij voltijdse onderbreking mag je maximaal 12 maanden in bijberoep werken zonder je uitkering te verliezen. Bij 1/2 onderbreking bedraagt de toegelaten cumulperiode 24 maanden. Verminder je je arbeidsprestaties met 1/5 of 1/10, mag je de uitkering maximaal 60 maanden cumuleren met een zelfstandig bijberoep.
   
 • Je geniet een Vlaams zorgkrediet. Je mag zelfstandige in bijberoep worden op voorwaarde dat je je activiteit bij de start van het krediet al minstens drie maanden uitoefent én dat voltijds onderbreekt. Je kunt je uitkering maximaal één jaar cumuleren met je zelfstandige activiteit.
   
 • Je krijgt een uitkering voor ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Hiervoor gelden strikte voorwaarden die je het best navraagt bij de RVA of de uitbetalingsinstelling.

De omschakeling gaat in op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de wijziging. Breng Acerta tijdig op de hoogte, zodat we je bijdragen afstemmen op je nieuwe statuut.

Via dit formulier sluit je je aan bij Acerta sociaal verzekeringsfonds als je geen eigen statuut hebt en je jouw zelfstandige partner helpt (buiten de vennootschap). Enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Stuur het ingevuld terug naar één van de adressen onderaan het laatste blad.

 • Hoofdaangeslotene -  De persoon die een zelfstandige activiteit in eigen naam of als mandataris in een vennootschap uitoefent.
 • Helper - Een persoon die een hoofdaangeslotene bijstaat bij de uitoefening van zijn of haar zelfstandige activiteit.
 • Meewerkende partner - De gehuwde of wettelijk samenwonende partner van een hoofdaangeslotene die zijn of haar partner bijstaat bij de uitoefening van zijn of haar zelfstandige activiteit. Een meewerkende partner heeft geen eigen gelijkwaardig statuut. Meer info: Meewerkende echtgeno(o)t(e).
 • Hoofdberoep - Je oefent naast je zelfstandige activiteit geen andere loontrekkende activiteit uit.
 • Bijberoep - Je bent zelfstandige in bijberoep, maar bouwt je rechten op via je statuut als werknemer, of een daaraan een gelijkwaardig statuut. Je bent zelfstandige in bijberoep als je:
 • een loontrekkende activiteit uitoefent van minstens 50 %
 • een lesgevende opdracht in het onderwijs hebt van
  • minstens 60 % voor ambtenaren in het onderwijs
  • minstens 50 % als werknemer in het onderwijs
 • een uitkering of pensioen ontvangt
 • Gelijkstelling met een bijberoep - Je hebt een beperkt inkomen en afgeleide rechten uit hoofde van de echtgenoot, of je bent politiek mandataris of vast benoemde leerkracht met een activiteit tussen de 50 en 60 %. Ook als gehuwde meewerkende partner in het maxistatuut kun je voor deze gelijkstelling in aanmerking komen.
 • Student-zelfstandige – Je bent tussen 18 en 25 jaar oud, hebt een zelfstandige activiteit maar bent in een onderwijsinstelling ingeschreven en volgt daar regelmatig de lessen met het doel om een diploma te behalen dat erkend wordt in België.
 • Gelijkstelling wegens ziekte - De zelfstandig kan door ziekte zijn activiteit niet meer uitoefenen. Hij behoudt zijn aansluiting en bouwt verder rechten op als zelfstandige.
 • Voortgezette verzekering - Via deze af te sluiten verzekering kan je na het einde van je zelfstandige activiteit toch nog rechten opbouwen als zelfstandige.
  • Pensioen: als zelfstandige betaal je een bijdrage, zo hou je recht op kinderbijslag en bouw je jouw pensioen verder op.
  • Pensioen en ziekte: als zelfstandige betaal je een bijdrage. Hierdoor blijf je recht hebben op kinderbijslag en ziekteverzekering en bouw je jouw pensioen verder op.
  • Faillissement, gedwongen stopzetting of stopzetting wegens economische moeilijkheden: als zelfstandige blijf je jouw rechten op ziekteverzekering en kinderbijslag behouden.
 • Bijberoep met voldoende andere prestaties - Naast je zelfstandige activiteit oefen je een loontrekkend beroep uit.
 • Zelfstandige met rustpensioen openbare sector -  Je pensioenuitkering is hoger dan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige. Als zelfstandige ontvang je een rustpensioen voor de leeftijd van 60 jaar.
 • Zelfstandige op pensioenleeftijd zonder pensioen - De zelfstandige is 65 jaar of ouder maar ontvangt nog geen pensioen.
 • Gepensioneerd met rustpensioen - Je ontvangt als zelfstandige een pensioen en oefent daarnaast een zelfstandige activiteit uit.

 

Vragen over je statuut als zelfstandige in bijberoep, meewerkende echtgenote, actieve gepensioneerde of student- zelfstandige? We vertellen je er graag meer over. 

Lees alles over je statuut als zelfstandige in thema’s en dossiers.