Wijzigingen in je bedrijf

Andere activiteiten? Nieuwe ondernemingsvorm? Vestigingen openen of sluiten? Gegevens in de KBO aanpassen? Hier vind je het waarom en hoe.

Is je zaak aan het groeien, vergroten nieuwe commerciële en strategische doelstellingen je risico en wil jij je persoonlijke kapitaal beschermen? Of ga je samenwerken met een businesspartner? Er zijn vele redenen om van je eenmanszaak naar een vennootschap over te stappen. Wat voor jouw zaak de meest geschikte vorm is en wat er concreet bij de overschakeling komt kijken, toets je best af bij je boekhouder. Vanaf 2019 worden de vennootschapsvormen herzien.

Acerta ondernemingsloket regelt de schrapping van je eenmanszaak en zorgt ervoor dat je vennootschap wordt ingeschreven in de KBO. Je betaalt 88,50 euro voor de schrapping en 88,50 euro voor de nieuwe inschrijving. Per bijkomende vestigingseenheid wordt 88,50 euro  extra aangerekend. Als je je eenmanszaak nog wilt behouden, betaal je uiteraard alleen voor de nieuwe inschrijving.

Verander je de hoedanigheid van je onderneming? Of ga je meer of andere activiteiten uitoefenen dan oorspronkelijk opgegeven? Vraag dan Acerta ondernemingsloket om je inschrijving in de KBO wijzigen. Iedere wijziging kost je 88,50 euro, plus 88,50 euro per bijkomende vestigingseenheid. We zorgen ervoor dat alles correct en snel gebeurt, en maken je ook attent op andere zaken die  je best nog aanpast, zoals vergunningen.

Wijzig je alleen de vennootschapsvorm? Dan hoef je in principe niet langs Acerta ondernemingsloket. Wél pas jij je bedrijfsgegevens (handelsnaam, adres, bankrekeningnummer) in de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan. Dat doe je via KBO Private Search van de Federale Overheidsdienst Economie - met je elektronische identiteitskaart of met behulp van een token dat je aanvraagt. Je ziet op de site meteen voor welke wijzigingen jij bevoegd bent.

Je onderneming of een nieuwe vestiging  inschrijven, je adres wijzigen, je activiteiten aanpassen of een vestiging schrappen? Wat er officieel beweegt en leeft in je onderneming moet zijn neerslag krijgen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een aantal zaken kun je als ondernemer zelf registreren of aanpassen. Zo kun jij je adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, bankrekeningnummer wijzigen. Voor het merendeel van de zaken moet je echter bij Acerta ondernemingsloket langs. Of je vertrouwt meteen hele papiermolen aan ons toe. We zorgen voor een snelle opvolging.

Voor alle registraties in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een wettelijk tarief bepaald. Dat tarief is van toepassing per vestigingseenheid. Wie meerdere vestigingseenheden aanpast moet het eenheidstarief met het aantal vestigingen vermenigvuldigen. Daarom is het slim om alle wijzigingen die je per vestiging moet doorvoeren, gelijktijdig aan ons ondernemingsloket door te geven. Je betaalt dan maar één keer het wettelijke tarief.

Een anomalie is een administratieve fout in de Kruispuntbank van Ondernemingen, die is opgetreden bij het inladen van gegevens in de KBO door de FOD Economie. Hierdoor ontbreken er gegevens in de KBO, in sommige gevallen zelfs de volledige onderneming.

De meeste anomalieën van handelsondernemingen zijn veroorzaakt bij de overzetting van de gegevens van de verschillende handelsregisters naar de KBO in 2003, naar aanleiding van de oprichting van de KBO. Vooral inschrijvingen, wijzigingen of stopzettingen die in de loop van 2003 gebeurden, zijn heel gevoelig voor anomalieën.

Een anomalie bij een niet-handelsonderneming vloeit voort uit het automatisch uploaden van de bestaande niet-handelsondernemingen op 30 juni 2009. Vanaf die datum schrijven de ondernemingsloketten namelijk niet-handelsondernemingen in. De FOD Economie heeft zich voor het uploaden gebaseerd op gegevens van ordes, instituten enzovoort. Er bestond echter geen eenvormige lijst van deze ondernemingen vóór de KBO.

Een anomalie rechtzetten kun je op twee manieren doen:

  • gratis rechtzetting  via de website van de FOD Economie (zonder tussenkomst van Acerta), meer bepaald via de KBO Public Search
     
  • of Acerta kan tegen betaling deze fouten rechtzetten als aanvullende dienstverlening (tegen het normale KBO-tarief). Wanneer Acerta de anomalie verwerkt samen met een recente betalende KBO-verrichting, dan valt de dossierkost van de anomalie weg.

De gegevens worden bij verbetering ingegeven zoals ze er eigenlijk in hadden moeten staan, met terugwerkende kracht dus.