Vanaf 1/4/2017 moeten alle syndici opgenomen worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je wordt dan geregistreerd onder het ondernemingsnummer van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) die je vertegenwoordigt. Ook als de VME een andere syndicus aanduidt, moet de KBO aangepast worden.

Meer weten... lees er hieronder alles over.


Gevolgen van de nieuwe wetgeving

Of je als syndicus een eigen ondernemingsnummer en aansluiting als zelfstandige nodig hebt, is niet nieuw en staat los van deze nieuwe wetgeving. Het enige wat wijzigt op 1/4/2017, is dat de syndicus (professioneel en occasioneel) ook nog eens moet vermeld worden onder het ondernemingsnummer van de VME.

Alle (bestaande en nieuwe) VME’s moeten hun syndicus laten registreren in de KBO. In de praktijk betekent dit vaak dat de syndicus dit zelf doet, hij werd immers belast met het beheer van de VME. Als in een bestaande VME een nieuwe syndicus wordt aangeduid, moet de oude worden stopgezet in de KBO en de nieuwe ingeschreven worden (wijziging van syndicus).

"Het enige wat wijzigt op 1/4/2017 is dat de syndicus ook moet vermeld worden onder het ondernemingsnummer van de VME."


Praktisch

  • Waar? De registratie gebeurt bij een ondernemingsloket. Het is wel belangrijk om eerst na te gaan of de VME al over een ondernemingsnummer beschikt (je kan dit navragen bij Acerta of zelf opzoeken in de Public Search van de FOD Economie).

  • Wanneer? Syndici die benoemd zijn vóór 1/4/2017 krijgen een jaar de tijd om zich te laten registreren in de KBO. Alle nieuwe benoemingen (vanaf 1/4/2017) moeten ten laatste de werkdag voor de start van het mandaat geregistreerd worden. Uitzondering: als de VME de syndicus minder dan 8 werkdagen voor de start van zijn mandaat benoemt, heb je toch minstens 8 werkdagen tijd voor de registratie (ook al valt dit na de start van het mandaat).

  • Hoe? Acerta kan deze registratie voor jou in orde brengen. Als bewijs van je aanstelling (of stopzetting) als syndicus leg je het verslag van de Algemene Vergadering van de VME voor. De registratie kost 87 euro per VME, dit is een wettelijk vastgelegd tarief.


Wie kan syndicus zijn?

In de eerste plaats kan een syndicus één van de eigenaars zelf zijn, die werd aangeduid door de andere eigenaars om het beheer van de vereniging op zich te nemen (de “occasionele” syndicus). Je moet hiervoor alleen aansluiten als zelfstandige als je vergoeding hoger is dan je gemaakte onkosten. Vraag gerust ons advies als je twijfelt. Maar in elk geval heeft een occasionele syndicus nooit een eigen ondernemingsnummer in de KBO nodig.

Daarnaast kan deze taak ook worden uitbesteed aan een professionele syndicus, die meestal geen eigenaar is. Dit kan iemand zijn die enkel de rol van syndicus vervult, maar wel voor meerdere VME’s. In de praktijk is het echter vaak een vastgoedkantoor dat optreedt als syndicus, als onderdeel van haar immobiliënactiviteiten. In beide gevallen gaat het om zelfstandige activiteiten waarvoor zowel een ondernemingsnummer in de KBO als een aansluiting als zelfstandige verplicht zijn. Een vastgoedkantoor wordt beschouwd als handelaar, iemand die enkel syndicus is als niet-handelaar.

Een occasionele syndicus is altijd een natuurlijke persoon, een professionele syndicus kan ook een vennootschap zijn. De benoeming van de syndicus gebeurt op de Algemene vergadering van de VME.


Wat doet een syndicus?

Een syndicus is de vertegenwoordiger van een Vereniging van Mede-eigenaars of kortweg VME. Zo’n vereniging wordt opgericht als een gebouw is onderverdeeld in verschillende eigendommen, bijvoorbeeld een appartementsgebouw. Het doel van de VME is om de gezamenlijke delen (trap, gang, lift, kelder, …) te beheren. De syndicus zorgt voor de dagdagelijkse werking en taken van de vereniging.


Voor al je vragen over de registratie als syndicus kan je terecht bij Acerta.

acerta office-icon
Zoek een Acerta-kantoor in