Acerta deed recent twee opmerkelijke vaststellingen over de eerste 6 maanden van 2018*:

*Deze studie betreft enkel Paritair Comité 200.