Acerta HR Crossroads

Acerta HR Crossroads is een reeks van on- en offline initatieven waar werkgevers inspiratie halen om hun hr-beleid te vernieuwen. Doelstelling is om innovatieve hr-concepten te belichten vanuit verschillende invalshoeken - beleidsmatig, juridisch en vanuit een meer soft hr aanpak - en zo de toekomst van werk mee vorm te geven.

De generieke gids in de praktijk: veilig en gezond naar de werkvloer

15 mei 2020 - Online debat

Wat moet je als werkgever doen met de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan? Zijn dit louter aanbevelingen of is het een afdwingbare verplichting? Welke gevolgen hebben die maatregelen voor jou als werkgever? En hoe krijg je je medewerkers zover om die maatregelen na te leven? 

Marc Van Ranst, prof. dr. virologie KU Leuven, Valérie Vervliet, adviseur Welzijn op het werk van het kabinet Minister Muylle en co-auteur van de generieke gids, Lode Godderis, prof.dr. aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE en Miet Vanhegen, doctoraatsonderzoeker KU Leuven, Instituut voor Arbeidsrecht, debatteren over de toepassing van de maatregelen uit de generieke gids op de werkvloer.

Thuiswerken met kinderen: hoe help je je medewerkers?

30 april 2020 - Online debat

Wat is je rol als werkgever in het organiseren van thuiswerk voor je medewerkers met schoolgaande kinderen en hoe bewaak je de productiviteit? Lode Godderis, hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE, Maarten Vansteenkiste, motivatie-en ontwikkelingspsycholoog en Sarah De Groof,senior legal consultant Acerta lichten toe. 

Werknemers delen tijdens en na COVID 19

14 april 2020 - Online debat

In dit eerste online debat over werknemers delen spreken Nathalie Muylle, federaal minister van economie, werk en consumenten (onder voorbehoud), Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB, Deb Vansteenwegen, hr directeur KU Leuven, Jan Van Raes, hr directeur UZ Brussel en Chris Botterman, hoofd sociale zaken Boerenbond, over hoe ze tijdens en na het corona-tijdperk toekomstgericht kijken naar werknemers delen.