Studiedag Social Profit & Zorg

Evenwicht in beweging

Programma

09u00 Ontvangst
09u30 Verwelkoming – Christophe Deroose, CEO Acerta
09u45 De uitdagingen voor de socialprofitsector – Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding
10u15 Arbeidsmarkt in beweging – Tom Vlieghe, Director Acerta Career Center
10u45 Pauze
11u00 Workshop 1
11u45 Workshop 2
12u30 Lunch
13u45 Disability Workforce – Maarten Degryse, Acerta - Down the Road
14u00 Mentaal kapitaal – Anneleen De Lille, Gezondheidscoach
14u45 Pauze
15u00 Workshop 3
15u45 Teamwork, focus en gedrevenheid, ook in een onbekende wereld - Sven Nys, ex-topsporter
16u30 Afsluitende receptie

Schrijf je hier in

Slot 1 (11:00 - 11:45)

Talent in beweging: onze tips & tricks

Talent in beweging: onze tips & tricks

Mieke ten Haaf, managing consultant Acerta

Hoe breng je de talenten van je medewerkers in kaart? Hoe stimuleer je interne mobiliteit? Hoe trek je voor je vacatures de juiste kandidaten aan? In deze workshop geven we je handige tips en tricks om deze vragen te beantwoorden en krijg je cijfermateriaal om een creatieve aanpak te onderbouwen.
Welzijnsgericht ondernemen

Welzijnsgericht ondernemen

Mark Vanhumbeeck, Stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond focust op drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Wat wijzigt er in deze sectoren en welke impact heeft dat op de betrokken organisaties? Hou je klaar voor een (inter)actieve workshop!
Participatie in hr: op zoek naar evenwicht

Participatie in hr: op zoek naar evenwicht

Stef Steyaert, Levuur & Hannelore Van Meldert, teamleader BoostHR Acerta

Onze maatschappij is in transitie en we merken dat mensen op zoek zijn naar manieren om cocreatief te werken in organisaties. We kijken naar deze transitie en de impact ervan op werk. Moet hr opnieuw op zoek naar een dynamisch evenwicht tussen mensen, processen en systemen? Is jouw hr-afdeling klaar voor de toekomst? We belichten de Dynamic Balance-methodologie die de organisatie en werking van je hr-departement onder de loep neemt.
Re-integratie – onze ervaringen

Re-integratie – onze ervaringen

Mieke Dezeure, medisch directeur Idewe & Karen van den Bergh, senior consultant Acerta

Hoe langer een langdurig zieke werknemer afwezig blijft, hoe moeilijker het wordt om opnieuw aan de slag te gaan. Toch is opnieuw beginnen werken net vaak wat jouw werknemer wil. Daarom zijn een goede follow-up en begeleiding bij de werkhervatting cruciaal.

Slot 2 (11:45 - 12:30)

Sociaal circulair ondernemen

Sociaal circulair ondernemen

Ilse Balis, Adviseur Sociaal ondernemen - Verso & Wouter Galle, Adviseur HR en organisatieontwikkeling - Herwin

Om veranderingen daadwerkelijk te realiseren heb je een groep van mensen, gelijkgezinden nodig die hetzelfde pad doorworstelen. Hoe ga jij om met obstakels? Welke skills kan jij inzetten? Welke vaardigheden ontbreken? In de workshop gaan we samen aan de slag op zoek naar hoe we samen werken aan het #nieuwenormaalsociaalondernemen.
Diabetes(preventie) en beweging: een haalbare kaart

Diabetes(preventie) en beweging: een haalbare kaart

Aurélie Lampaert, Projectcoördinator - Diabetes Liga vzw

1 op de 12 volwassen in ons land heeft diabetes. Tegen 2040 wordt dit vermoedelijk 1 op de 10, als we geen actie ondernemen en een gezondere leefstijl nastreven. Hoe kan je inzetten op preventie en optimale behandeling van diabetes op de werkvloer? De Diabetes Liga licht de problematiek toe en geeft aangrijpingspunten om als bedrijf een steentje bij te dragen in de strijd tegen diabetes.
Nieuwe ontwikkelingen binnen aankoop en overheidsopdrachten

Nieuwe ontwikkelingen binnen aankoop en overheidsopdrachten

Anja Palmaerts, Expert in Procurement - APeXPRO

De wetgeving overheidsopdrachten is voortdurend in beweging. We bekijken welke de nieuwe (verplichte) regels zijn. Er is een ommezwaai van pure, technische en enkel op prijs te gunnen bestekken naar een flexibelere vorm van onderhandelingsprocedures waar kwaliteit en functionaliteit op het voorplan komen.
Sociaal-juridische actualiteit in beweging

Sociaal-juridische actualiteit in beweging

Veerle Deviaene, senior legal consultant Acerta

In deze sessie krijg je een kant-en-klaar overzicht van de meest recente wijzigingen in de arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid, die van belang zijn voor de werknemers in de social profit. Je kan er direct mee aan de slag in jouw dagelijkse praktijk.

Slot 3 (15:00 - 15:45)

Het flexibel werkrooster als trainingsschema

Het flexibel werkrooster als trainingsschema

Sarah De Groof, senior legal consultant Acerta

Er valt veel te leren voor hr uit de sportwereld. Sporters gaan op een andere manier met tijd om dan de gemiddelde werknemer: ze kunnen op korte tijd veel werk verrichten, maar bouwen ook bewust recuperatie in. Hoe haal je het beste uit elke werknemer met een werkrooster dat bij hem past? En hoe ga je als organisatie om met al die verschillende wensen?
Het verenigingsrecht in beweging

Het verenigingsrecht in beweging

Johanna Waelkens, Juridisch Expert - SBB

De laatste jaren is het verenigingsrecht meer dan ooit in beweging. Er waait een nieuwe wind, die zowel nieuwe opportuniteiten als nieuwe verplichtingen voor vzw’s met zich meebrengt. In deze workshop geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, met oog voor de praktische toepassing ervan.
Jong geleerd, is oud gedaan

Jong geleerd, is oud gedaan

Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur

Gezien de grote tekorten aan zorg- en welzijnspersoneel speelt de Vlaamse Overheid continu in op de arbeidsmarkt om zorgjobs te promoten en toegankelijk te maken via het onderwijs. Hiervoor werden verschillende actieplannen ontwikkeld als antwoord op de continue beweging in de zorg- en welzijnssector.
Ouderenzorg volop in transformatie

Ouderenzorg volop in transformatie

Bernadette Van Den Heuvel, Directeur ouderenzorg - Zorgnet-Icuro

Van aanbod- naar persoonsgerichte en van gefragmenteerde naar geïntegreerde zorg en ondersteuning. Een stevige uitdaging voor de samenleving én de zorgaanbieders.