Waarom een Development Center?

Waarom een Development Center?

Een Development Center stelt een organisatie in staat om de persoonlijke groei van haar medewerkers te bevorderen.
We bekijken vooral:

  • Hoe een medewerker zijn sterktes kan inzetten
  • Hoe er gewerkt kan worden aan zijn/haar leerpunten
  • Hoe hij/zij kan evolueren naar een specifieke rol

We hebben een kandidaat die onze bedrijfswaarden en cultuur uitdraagt. Een ruwe diamant die we alle kansen willen bieden om te blinken. Maar waar en hoe beginnen we hieraan en zetten we de kandidaat vooral zelf aan het stuur van zijn ontwikkeling.

Wat mag je verwachten?

Wil je een beloftevolle kandidaat juist begeleiden naar een specifiek doel of rol? Wij helpen je met de juiste inzichten: 

  • Modulair programma, helemaal op maat van jouw organisatie.  

  • Afstemmen van individuele talenten, reeds aanwezige skills, voorkeuren, ontwikkelpotentieel t.o.v. het doel/ rol die de persoon/organisatie voor ogen heeft 

  • In kaart brengen van future-skills 

  • Mogelijkheid tot een ‘na’-traject: doelgericht coachen, ontwikkelen van kennis en vaardigheden 

Contacteer ons voor een voorstel op maat

In 3 stappen naar een duurzame win-win:

Stap 1. Development Center op maat

Naast de bouwstenen van een Assessment Center, werken we bij een Development Center aanvullend met meer (zelf)verkennende en ontwikkelingsgerichte tools. Door het delen van de resultaten uit tools en/of vragenlijsten komt het individu tot een beter inzicht in zichzelf:

- Fit met (future) skills
- Fit met waarden en cultuur
- Mate van aanpasbaarheid
- Motivatie
- Veerkracht
- Persoonlijkheidsvoorkeuren

Stap 2. Feedback

Tijdens het Development Center starten we het zelfreflectieproces op. De kandidaat kan in een veilige omgeving experimenteren en wordt gestimuleerd om te reflecteren over zijn/haar aanpak doorheen de dag. Maar evengoed in zijn/haar dagdagelijkse werkzaamheden.

Stap 3. Rapportering en opvolging

Binnen Acerta Consult wordt er op het einde van het Development Center een afspraak vastgelegd voor een uitgebreid feedback- en integratiegesprek. Zowel de assessoren als de persoon in kwestie bereiden zich hierop voor. Met als finaal doel: samen een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) opstellen. 

Wil je graag een Development Center inzetten?

Wil je graag een Development Center inzetten?

Neem dan hier contact met ons op voor een voorstel op maat.

Contacteer ons