Welzijn op de werkvloer: de sleutel tot succesvol ondernemen

Welzijn op de werkvloer: de sleutel tot succesvol ondernemen

Veel bedrijven worden geconfronteerd met stijgende cijfers op vlak van langdurig absenteïsme, ziekteverzuim en personeelsverloop en dit binnen een krappe arbeidsmarkt.

Als je wilt inzetten op een hogere productiviteit en betrokkenheid, zet dan in op een duurzaam verzuim- en welzijnsbeleid met oog voor een goede re-integratie.

 

Contacteer ons

Wat mag je verwachten?

  • Een grondige analyse van de huidige situatie en data
  • Workshops  
  • In co-creatie schrijven we een geïntegreerd en duurzaam welzijnsbeleid

In 3 stappen naar een duurzame win-win:

Stap 1. Analyse

Wat is het doel van het welzijnsbeleid? We starten met een oefening waarom dit voor jouw organisatie belangrijk is en hoe dit aansluit bij de visie en missie. Waar wil je als bedrijf binnen vijf jaar staan en hoe draagt het welzijnsbeleid hiertoe bij? 

Stap 2. Schets huidige situatie

Bovenop een analyse van de huidige situatie en initiatieven, de verzuimcijfers en de resultaten van bevragingen, maken we samen met de interne werkgroep een schets van de huidige situatie en processen. We werken samen initiatieven uit die zullen bijdragen tot het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.

Stap 3. Meting

We meten de impact van de initiatieven en reiken je de handvaten aan voor het bijsturen van deze acties. 

Wil je zelf aan de slag voor het uitwerken van een welzijnsbeleid?

Wil je zelf aan de slag voor het uitwerken van een welzijnsbeleid?

Neem dan hier contact met ons op voor een voorstel op maat.

Contacteer ons